I Stjernø-utvalgets innstilling er Førde nevnt som ett av fem studiesteder som «bør vurderes nærmere» med tanke på nedlegging.

Utvalget skriver at studiestedet har svak søkning. Ingeniørutdanningen har flere ganger vært vurdert lagt ned, mens sykepleierutdanningen viser lav produktivitet og har få søkere, hevdes det.

**Les dagens kronikk:

Ei redning for høgare utdanning**

Provosert

Dekan Eva Marie Halvorsen ved sykepleierutdanningen i Førde gikk i gårsdagens BT ut mot planene om å gjøre Høgskolen i Sogn og Fjordane til en del av et nytt vestlandsuniversitet.

– At de i tillegg anbefaler å legge ned Førde som studiested, kom som et sjokk på oss. Jeg blir provosert når de skriver at vi er så små og har lav produktivitet. Tallene er rett og slett ikke representative.

Stjernø-utvalget bruker tall fra 2005.

– Det året slet vi med et av kullene, og uteksaminerte heller ingen deltidsstudenter. I 2007 er tallene langt bedre, med 131 uteksaminerte kandidater.

Halvorsen er grunnleggende uenig i at størrelse er viktig å tilstrebe.

– Stjernø har selv vært rektor ved Høgskolen i Oslo. Der har sykepleierutdanningen fått sterk kritikk, sier hun.

Truer Helse Førde

Med 720 sykepleierstudenter og 75 ingeniørstudenter er Førde et lite studiested. Men Halvorsen sier at de av 25 sykepleierutdanninger i Norge er den tiende største. At sykepleierutdanningen ligger i Førde, er fordi Sentralsjukehuset er plassert der.

– Kutter de sykepleierutdanningen tar de livet av Helse Førde. Vi lever i en symbiose. Uten sykepleierutdanning vil sykehuset få store problemer med å få tak i personell, sier hun.

Fylkesleder Bjørn Lødemel i Sogn og Fjordane Høyre lover å kjempe imot nedleggelse av sykepleierutdanningen.

SJOKKNYHET: Dekan Eva Marie Halvorsen våknet til nyheten om at et statlig utvalg foreslår å legge ned sykepleierutdanningen i Førde. – Fryktelig å få i fleisen, sier hun.