— En stor del av Bergens areal går til veier. Vi kan ikke ta av Byfjellene, og strandsonen er nedbygget, sier Filip Rygg, gruppeleder for KrF i bystyret.

— Samtidig mangler Bergen tomteland. Vi har egentlig ikke særlig mange andre løsninger enn å bygge lokk.

Rygg inviterer derfor bystyret med på arbeidet med bygge land over motorveier og trafikkryss. Neste uke oversender han et privat forslag hvor han foreslår bygging av lokk på seks konkrete steder.

— Men egentlig ønsker jeg meg en overordnet lokkplan for Bergen. Vi trenger en gjennomarbeidet plan. En strategisk tenkning, sier Rygg.

Nærmer seg på Skjoldnes

Rygg understreker miljøaspektet ved forslaget.

— Et miljølokk vil fjerne støy- og luftforurensningsplager i trafikkbelastede og tettbygde områder, sier han.

— Ved å bygge lokk vil sannsynligvis områder bli mer attraktive og skape bolig- og næringsvekst. Et område som i dag nærmest er ødelagt kan få en vanvittig kvalitetsheving.

Tanken om å bygge tomteland gjennom å legge lokk over trafikkårer er langt fra ny. Flere prosjekter har vært omtalt i BT tidligere.

Ett av dem har kommet så langt at det behandles som plansak i kommunen. Nemlig lokk over Sjølinjen med boliger ovenfor Skjoldnes.

Filip Rygg viser til Sjølystpromenaden i Oslo som et godt eksempel. Lokket sto ferdig i 2005. Over 5000 kvadratmeter bygges Skøyen og Bygdøy sammen der hvor det tidligere gikk en smal gangbro. Lokket ble finansiert gjennom boligbygging.

- Svaret på utfordringene

Den pågående finanskrisen vil nok legge en foreløpig demper på investeringsviljen i Bergen.

Filip Rygg mener planene for Bergen er realistiske.

— Men jeg har vært i kontakt med mange utbyggere og store entreprenører. Alle er interessert, sier han.

Rygg mener forslaget om en politisk strategi for bygging av lokk er realistisk.

— Tidligere bare trodde jeg på dette. Nå vet jeg at det fungerer, sier han.

I byrådserklæringen fra Høyre, Frp og KrF heter det at man «bør se på mulighetene for å la private utbyggere, gjennom arkitektkonkurranser, legge veistrekninger i tunnel eller lokk over motorveier, for å gjøre belastede områder om til byutviklingsområder».

Nå er det på tide å ta et stort steg nærmere konkret handling, mener Filip Rygg.

Hva mener du om forslaget? Bruk kommentarfeltet.

Bergens Tidende