— Politikerne må ivareta forbrukernes interesser slik at vi ikke får regionale monopolliknende selskaper som kan ta for høye renovasjonsgebyrer, sier Torbjørn Hansen, stortingsrepresentanten som er leder i Bergen Høyre.

I går skrev BT om Ragn Sells, som både har BIR som oppdragsgiver og som konkurrent. Ragn Sells anklaget BIR for å dumpe prisene de tar for å samle inn næringsavfall og for å sortere papiravfall.

Dette er en problemstilling Hansen har vært opptatt av i lang tid. Blant annet har han kontaktet moderniseringsminister Morten Meyer fra samme parti og bedt han se på saken og tilsvarende saker andre steder i landet.

- Må være ekstra aktsom

Meyer skal i løpet av juli ha møte med byrådet, der han blant annet skal ta opp spørsmål om BIR.

Torbjørn Hansen sier ikke at BIR jukser med prisen, men sier på generelt grunnlag:

— Det finnes mange eksempler fra andre bransjer på at en stor aktør dumper prisene en periode for å presse ut konkurrenter, før aktøren øker prisene igjen. Det er ekstra grunn til aktsomhet når aktørene også har inntekter fra en avgiftsbasert monopolvirksomhet.

— Hvordan skal kommunepolitikerne unngå dette?

— Jeg mener byrådets skisse i eierskapsmeldingen de har avgitt er et steg i riktig retning. Der vurderer man å legge de av BIRs oppgaver som er av forvaltningsmessig karakter over i kommunal regi, sier han.

Vil ha mer på anbud

— Bør kommunen eie selskaper som konkurrerer med private i bransjer utenfor kommunens kjerneoppgaver?

— Nei. Kommunen bør ikke eie en stor kommunal avfallsbedrift som konkurrerer med private aktører. Det er en fordel å kunne være uavhengig når man skal vurdere hvilken aktør som kan gi forbrukerne best pris, sier han.

— Styreleder i BIR, Liv Røssland, hevder styrets jobb nettopp er å sikre husholdningene et lavt renovasjonsgebyr?

— Ja, men så lenge BIR også har en kommersiell del kan det oppstå kryssende hensyn, sier han.

Ikke bare mener han at kommunene bør overta BIRs forvaltningsmessige oppgaver og selge unna de delene av BIR som konkurrerer med private aktører. Han mener også at kommunene bør vurdere å sette BIRs monopoldel, nemlig innsamlingen av husholdningsavfall, ut på anbud. Han presiserer at det i så fall bør skje gradvis, slik at kommunene ivaretar sitt ansvar som arbeidsgiver.