Innsparingen for det første skoleåret er beregnet til omkring én million kroner. Foreldrene, ledelse og ansatte raser og mener kommunen mangler innsikt.

Arbeidsgruppen peker på at strukturen i området er dyr og at elevgrunnlaget er lite. De mener samlingen av elevene fra Tunes og Garnes er fornuftig og fremtidsrettet. Avstanden mellom skolene er liten, og mange av elevene fra Tunes deltar i fritidsaktiviteter i området ved Garnes skule, i og rundt Bjørnarhallen. De siste årene har det vært en tendens til at elever som tilhører Tunes, søkes inn på Garnes. I dag foregår det en utbygging av Garnes skule. Sammenslåingen forutsetter at Garnes etter hvert bygges ut ytterligere på grunn av økende elevtall i årene fremover.

Samarbeidsutvalget ved Tunes skule mener at kommunen mangler innsikt, og at det kun finnes ett argument: Å spare penger. Utvalget viser til at kommunens egen skolebehovsplan forteller at elevtallet på skolen vil stige fra dagens 42 til omkring 78 i 2015/16. Elevtallet ved barne— og ungdomsskolen på Garnes vil samlet stige fra omkring 720 i dag til 780 i 2015/16. Garnes skule kan derfor fort bli for liten selv med ekstra utbygging, pekes det på. Samarbeidsutvalget er også sinte på argumentet om at elevene ved Tunes allerede er mye involvert i fritidsaktiviteter i området rundt skolen på Garnes. Det pekes på at her ligger den eneste kunstgressbanen og hallen i området, og at det ikke er spesielt for Tuneselevene at de er med på aktiviteter her.

Det taler også mot nedleggelse at skoleveien for enkelte elever blir en mil, skoleveien er smal og svingete, og at det vil bli økte kostnader til skyss. Utvalget mener arbeidsgruppen synser når de hevder at det pedagogiske læringsmiljøet blir bedre ved sammenslåing, og de mener at fådeltpedagogikken er noe positivt. Skolen ble modernisert for 11,5 millioner kroner i 1991.

<b>NÆR NATUREN: </b>Elvene på Tunes går på en skole som har ideell beliggenhet med sjø, fjell, skog og ski- og akebakke rett utenfor døren