I avtalen som de såkalte Fløyen-kameratene (Ap, SV, Sp og RV/Rødt) presenterte i går, heter det at partiene vil innføre kollektivfelt på alle innfartsårer innen 2011. Sindre Lillebø, seksjonsleder for plan og forvaltning i Statens vegvesen region Vest, sier det kan forsinke kollektivtransporten.

— Dersom dette skal gjennomføres må et eksisterende felt gjøres om til kollektivfelt. Det vil kunne gjøre det vanskeligere for bilene å komme inn på hovedveiene fra sideveiene, og skape kø på sideveiene. Det vil forsinke bussene som kjører på sideveiene, sier Lillebø.

Som et eksempel nevner han situasjonen ved Storavatnet, der trafikk fra Sotra og Askøy møtes.

— Her vil det bli behov for flere felt for bussene, slik at de kan komme forbi køen, sier Lillebø.

— Hva tenker du om gjennomførbarheten av kollektivfeltprosjektet?

— Først må det utredes hvilken innvirkning dette vil ha på det øvrige veinettet. Men målet vårt er å redusere bilveksten og å satse på kollektivt, sier Lillebø.

- Kan gi mer CO2

Transportbransjen reagerer på forslaget om kollektivfelt. Tor Fredrik Müller er administrerende direktør i Universal Spedisjon Bergen AS, som hver dag kjører en rekke vogntog og lastebiler rundt på veiene i Bergen. Firmaet holder til i Blomsterdalen, og sliter i dag med køene i Ytrebygda.

— Kollektivfeltene må komme i tillegg. De kan ikke stenge flere felt for vanlige trafikanter og nyttetransport, sier han.

Müller viser til dagens kollektivfelt på Flyplassvegen, som stort sett er tomt.

— Det kunne vært utnyttet som trafikkfelt. Da hadde det blitt større flyt i trafikken og langt mindre utslipp. En trailer i kø slipper ut mye CO2, sier han.

Terje Ohnstad (Ap) sier at det ikke vil være mulig å bygge nye kollektivfelt innen 2011. Tanken er derfor å bruke eksisterende felt på hovedveiene til Åsane, Ytrebygda og Bergen Vest.

— Det er i tråd med det bystyrets kollektivmelding anbefaler. Men det er klart at vi ser det er noen utfordringer knyttet til nyttetrafikken. Den må komme frem, sier Ohnstad.

Han sier at de rød-grønne ikke har diskutert den problemstillingen ennå. Selv antyder han at det kan bli aktuelt å tillate nyttetrafikken å bruke kollektivfelt.

— Men i så fall må vi ha en dispensasjon fra samferdselsdepartementet, sier han.

Ap åpner for sambruk

Ap er i sitt program også for sambruksfelt, det vil si at de som kjører flere i bilen kan bruke kollektivfelt.

Tor Fredrik Müller er positiv til en løsning der nyttetrafikken slipper til i kollektivfelt.

— Da vil vi få mindre utslipp og spare samfunnet for mye penger. Dessuten ville det lette situasjonen for privatbilene. Det er mange semitrailere i køene om morgenen. De bruker lang tid på å komme opp i hastighet, og er derfor med å skape køene, sier han.

TOR SPONGA