For tre uker siden ble Per Kristensen (51) tilkjent 20.000 kroner i oppreisning fra Staten, etter at han ble frikjent for bortføring av sin egen sønn. Nå har Regjeringsadvokaten bestemt seg for å anke dommen fra Sunnhordland tingrett.

— Beløpet er moderat nok, men det er de prinsipielle spørsmålene rundt grunnlaget for erstatningen vi ønsker at lagmannsretten skal ta stilling til, sier Tolle Stabell, assisterende regjeringsadvokat.

Striden mellom foreldrene til to gutter toppet seg da faren, Per Kristensen, i 1998 dro på besøk til moren i Danmark og tok barna med seg hjem til Norge. I 2001 dro ikke sønnen tilbake til mor etter endt opphold hos faren i Norge. Gutten, som i dag bor med Kristensen i Kvinnherad, ble tvangshentet av barnevernet og politiet. Den andre sønnen bor hos moren i utlandet.

Kristensen føler han har fått en oppreisning i dommen fra Sunnhordland tingrett.

— For meg betyr ikke beløpet så mye. Jeg ønsker bare å leve et normalt liv med guttene, sier han.