— Skolene skal ha et apparat for å takle mobbing, men om nyutdannede lærere ikke vet hva de skal se etter og hva som er pliktene, så kan jobben bli veldig vanskelig, sier Børje Helander, rektor på Landås skole.

Han er en av 72 rektorer som har svart på en undersøkelse fra Bergens Tidende, som viser at rektorene ikke er fornøyde med mobbekompetansen til ferske lærere. BT skrev også tidligere om at lærerstudentene ved Høgskolen i Bergen ikke føler de har nok mobbepensum i studiet.

- Overveldende krav

Helander etterlyser særlig mer kunnskap om Opplæringsloven.

— Når lærerne takker ja til jobb i skoleverket, er de forpliktet til å følge lovverket. Om de ikke har brukt tid på det i utdannelsen, kan kravene bli veldig overveldende som ny lærer, sier han.

Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter pliktene for lærerutdanningen, men det er opp til lærestedene selv å tolke innholdet i forskriften og å velge hvor mye tid og pensum man vil bruke på temaet mobbing.En av de ferske lærerne på Landås er Erlend Borge. Han har arbeidet i seks år, og har opplevd å måtte sette seg inn i mobbeproblematikk i etterkant av utdannelsen.

— Jeg må faktisk tenke litt etter for å huske hva vi har hatt, for det var ikke svært mye. Vi hadde litt om de ulike mobbeprogrammene Zero og Olweus, og noen forelesninger, forteller Borge.

Trenger klasseledelse

I undersøkelsen kommer det frem at rektorene også ønsker mer kompetanse på hvordan lærerne kan avsløre en mobbesak og hvordan de forebygger mobbing i klassen.

Marit Røine, rektor ved Storetveit skole mener lærerstudentene trenger å kunne mer om klasseledelse.

— God klasseledelse er forebyggende i seg selv. Du skal ha et blikk for alle, og være en god og tydelig leder som er klar på hvor grensen går. Dette skulle jeg ønske studentene lærte mer om, sier hun.

Hun understreker at også skolen har sin plikt til å følge opp de ferske lærerne, men at en god grunnutdanning i klasseledelse og lovverk bør være en forutsetning før man kommer inn i skolen.

— Jeg tror også at det ville være positivt dersom lærerne øvde seg på caser, slik at de vet hvordan de skal håndtere de forskjellige situasjonene. Mobbesaker er komplekse og vanskelige, sier Røine.

For lærer Erlend Borge på Landås skole var det i praksisperioden at han lærte mest om mobbing.

— Jeg var heldig som student, og havnet på en Olweus-skole. Der fikk jeg se litt hvordan skolen jobbet med mobbing, og det fikk jeg mye ut av. Men det var altså helt tilfeldig, sier Borge.

- Også skolens ansvar

Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet, gir rektorene delvis medhold.

— Håndtering av mobbing må tas på alvor i lærerutdanningen, og når tilbakemeldingene viser at temaet ikke blir behandlet godt nok, må det tas på alvor, sier Skyvulstad.

Han mener likevel at hver enkelt skole også har et stort ansvar.

— Ingen bør gå rett inn i en mobbesak som fersk lærer. Man trenger oppfølging, sier han.

Rektor Helander ved Landås skole sier at de følger nye lærere tett opp for å lære dem skolens handlingsplan mot mobbing, og legger vekt på at lærerne skal oppdage mobbing raskt.

— Men før de kommer til oss, er det viktig at de er klar over det ansvaret man tar på seg når man bestemmer seg for å bli lærer, sier han.