EYSTEIN RØSSUM DAG IDAR TRYGGESTAD

I går ble 39-åringen fengslet for fire nye uker i Bergen tingrett. Tingrettsdommer Arne Langeland slår fast at det «kun er hypotetiske muligheter» for at andre enn Ingse Merete Rønnestads eks-mann kan ha stått bak skuddene i parkeringshuset Citypark.

Dommeren mener også at ingenting tyder på at marineoffiseren var utilregnelig da skuddene falt. Tvert imot: Han har i og for seg oppført seg rasjonelt, ved å kjøre vekk fra drapsstedet, skriver Langeland i kjennelsen.

Det samme mener politiet.

— Vi stiller oss sterkt tvilende til den siktedes forklaring om at han ikke husker noe som helst fra drapsdagen eller dagene før, sier politiinspektør Svein Erik Krogvold, som leder drapsetterforskningen.

Tvilen bygger blant annet på vitner som har forklart at eks-mannen virket bevisst og klar i tiden før drapet. Han skal ikke ha oppført seg unormalt på noe vis.

— Vi har gjort en rekke vitneavhør, sier Krogvold, som ikke vil gå inn på nøyaktig hva vitnene har sagt.

Er knyttet til drapsstedet

Politiet mener de har en rekke beviser og vitneforklaringer som alle peker mot at eks-mannen er skyldig i overlagt drap:

  • Blodet som ble funnet på framskjermen av offiserens bil stammer fra Ingse Merete Rønnestad. Det viser DNA-analyser som ble lagt frem for retten i går.
  • Eks-mannen hadde en parkeringslapp på seg fra p-huset, stemplet kl. 08.52, da han ble pågrepet. Skuddene falt få minutter etter.

n Vitner så en Saab, maken til marineoffiserens, komme kjørende i stor fart ut fra parkeringshuset like etter drapet.

  • I bilen ble det funnet en ferdigpakket reiseveske, pass og 16.000 kroner i kontanter. Politiet mener dette viser at han var på flukt da han ble tatt i Aurland, og at flukten var planlagt.

Mener seg forhåndsdømt

Den drapssiktede 39-åringen holder fast ved at han ikke kan ha drept sin eks-kone, og mener seg fullstendig forhåndsdømt gjennom politilekkasjer til pressen.

Den permitterte marineoffiseren skal nå vurderes av to rettspsykiatere - Jon Geir Høyersten og Siri Nome. De skal prøve å kartlegge den siktedes mentale helse. Forsvarer Brynjar Meling har helt siden rett etter pågripelsen bedt om at en slik vurdering blir igangsatt.

— Jeg reagerer på at tingretten allerede nå sier at de mener min klient trolig har vært tilregnelig. Retten burde avventet fagfolkenes konklusjon, sier Meling, som sendte advokatfullmektig Truls Ellingsæter for å forsvare sin klient i Bergen i går.

Får ikke se dokumenter

Politiet fikk ikke medhold i at eks-mannen fortsatt skal ha brev- og besøkskontroll. Tingretten mener 39-åringen har svært små muligheter for å påvirke etterforskningen fra fengselet. Drapsvåpenet er ikke funnet, men dommer Langeland mener det er usannsynlig at han skal kunne få hjelp fra andre til å fjerne våpenet fra der det nå måtte befinne seg.

Den siktede må derimot finne seg i at 40 etterforskningsdokumenter blir holdt unna ham og forsvareren. Det gjelder blant annet fem vitneavhør, obduksjonsrapporten, dokumenter om elektroniske spor og resultatet av ulike kriminaltekniske undersøkelser.