Bergen har ikke sikret universell utforming av Festplassen, slik diskriminerings— og tilgjengelighetsloven krever.

«Brudd på plikten regnes som diskriminering av personer med nedsatt bevegelsesevne», skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i et brev til byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen.

Ombudet har vurdert saken etter at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Hordaland (FFO) i fjor klaget på Bergen kommune.

— Trappen er farlig. Den avsluttes i vannkanten uten noen form for sikring, sa Jens-Olav Johannessen, tidligere fylkessekretær i FFO Hordaland til BT da.

Jeg vil tro det må være andre, smartere måter å løse dette på, uten at vi må gjerde oss inne

Lisbeth Iversen, byråd

Estetikk eller tilgjengelighet?

Ombudet støtter FFO i at det er vanskelig for synshemmede å orientere seg om hvor trinnene begynner, og hvor de slutter. FFO ønsker seg en bred list i gult eller hvitt på hvert trappetrinn, men Bergen kommune mener at dette vil «forringe kvaliteten i steinarbeidet».

Ombudet slår fast at «hensynet til det estetiske ikke kan prioriteres foran synshemmedes tilgjengelighet», og krever nå at trappetrinnene markeres bedre. De støtter seg blant annet til fagkyndige ved Deltasenteret som mener det er umulig, selv for godt seende, å se trappeforkanten.

Byråden vil unngå gjerde

— Det er klart at vi vil gå inn i denne saken. Jeg kan ikke si nå om vi vil gjøre tiltak eller om vi vil klage på vedtaket, men vi vil i alle fall ta saken alvorlig, sier byråd Lisbeth Iversen.

Kommunen har allerede foreslått forbedringer ved å bedre belysningen ved trappen. Ombudet mener det ikke er godt nok, og foreslår blant annet et gjerde i vannkanten.

Det vil ikke Iversen uten videre gå med på.

— Jeg er opptatt av en tilgjengelig by, men når man åpner opp mot vannfront er det en krevende balansegang mellom sikkerheten og det arkitektoniske. Dersom det er slik å forstå at byene skal ha gjerde rundt vannfronten, er det i så tilfelle en veldig prinsipiell og ny tilnærming til denne problemstillingen. Jeg vil tro det må være andre, smartere måter å løse dette på, uten at vi må gjerde oss inne. Vi kan for eksempel bruke lys, farge eller lyd, sier hun.

Hun sier hun vil gå i dialog med ombudet for å finne ut hvordan dette er løst i andre byer.

Må svare i september

Fylkesleder i FFO Hordaland, Malvin Ågotnes, er glad for vedtaket fra LDO. Han synes ikke inngjerding på Festplassen blir et for stort inngrep.

— Slik det er nå, er det farlig for svaksynte. Kommunen må gjøre slik at det blir trygt for alle, sier han.

Likestillingsombudet oppfordrer også kommunen til å installere en rullestolrampe på trappen, slik at rullestolbrukere kan ha glede av plassen.

Kommunen har frist til 17. september på å svare ombudet. Dersom de ikke retter seg etter ombudets uttalelse, kan saken bringes inn for Likestillings - og diskrimineringsnemnden.

Er trappen på Festplassen trygg nok? Si din mening her.