Han er avdelingssjef ved Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland.

Aasen tilbakeviser påstandene om at legene på Haukeland ikke har vært grundige nok i de medisinske vurderingene av oljearbeiderne, og mener at Ambjørndalen har forsøkt å påvirke de sakkyndiges vurdering på forskjellig måte.

Mangler dokumentasjon

— Når dette ikke lykkes, forsøker han å ramme disse ved å anmelde dem til Helsetilsynet. Vinner han ikke frem, sender han sakene til media og siler informasjon slik at det skapes et feilaktig bilde av de faktiske forholdene, sier Aasen.

Aasen mener det ikke er mulig å dokumentere at Haukeland har vurdert sakene fra Ekofisk strengere enn andre sykehus.

— All dokumentasjon er gjennomgått av et tverrfaglig ekspertteam. Supplerende opplysninger fra klienten og andre tilgjengelige kilder er også hentet inn, sier han.

Ikke uvanlig å være uenige

Aasen peker på at et spesielt forhold i de såkalte Ekofisk-sakene er knapphet på informasjon fra oljeselskapene om hvilke kjemikalier arbeiderne har vært utsatt for, fordi det tidligere har vært lite innsyn i bransjen. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at sammenhengen mellom helseskader og kjemikalier er mulig eller ikke kan utelukkes.

— Arbeids- og inkluderingsdepartementet har erkjent dette og har satt i gang flere utredninger som skal fremskaffe mer dokumentasjon, sier Aasen.

Han peker på at det ikke er uvanlig at de sakkyndige er uenige.

  • Derfor har klientene ankemuligheter slik at NAV kan få et best mulig grunnlag for sin beslutning, sier han.