I begrunnelsen for å idømme lommemanntiltalte Erik Andersen (58) forvaring, peker Follo tingrett på gjentakelsesfaren.

— Retten kommer til at det er en nærliggende fare for at tiltalte vil begå nye alvorlige seksualforbrytelser, heter det i dommen.

Retten mener at Andersen har hatt nytte av den behandling han har fått i fengslet.

— Likevel er det fortsatt tale om et behandlingsperspektiv over flere år, hvor utfallet og effekten er beheftet med betydelig usikkerhet, mener tingretten.

Retten er også usikker på om Andersen fullt ut har erkjent alvoret ved handlingene han har begått.

Forvaring brukes i de tilfeller der retten kommer til at en tidsbegrenset straff ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet. I dommen vises det til at en tidsbegrenset straff i denne saken vil være noe under åtte år. Andersen har allerede sittet tre år i varetekt, og vil ved en straff på åtte år ha krav på å bli løslatt om fem år.

— Etter rettens mening gir ikke dette et tilstrekkelig samfunnsvern i forhold til tiltalte og hans handlinger, heter det i dommen.

Erik Andersen ble i tingretten mandag dømt til forvaring i ni år med en minstetid på seks år.