Det mener Tom Skauge, styremedlem i Bergen Parkeringsselskap. SV-politikeren har jobbet med trafikk og miljø siden 1995. Han er uroet over utviklingen som har ført til lange køer i sentrumsgatene.

— Det har vært en overetablering av parkeringsanlegg. Bergen har verken plass eller miljø til å tillate at alle kjører bil når de vil og hvor de vil. Derfor er det kollektivtilbudet som må styrkes, ikke parkeringstilbudet, sier han.

Skauge er sterkt imot å åpne de 300 ubenyttede plassene i Klostergarasjen for publikum.

— Da løser man kanskje korken rett foran inngangen, men det blir skapt lengre køer andre steder i sentrum.

Tusen nye siden 2000

Bergen sentrum har fått mer enn tusen nye plasser siden tusenårsskiftet, viser en oversikt som Filip Rygg, politisk rådgiver hos byråden for byutvikling, har hentet inn.

Store omlegginger i sentrumsparkeringen har skjedd de siste årene. Nøyaktig oversikt over hvor mange p-plasser som har forsvunnet og hvor mange som er kommet til, vil først komme når byrådet legger frem tallene før jul.

De nye plassene er kommet i ByGarasjen, Klostergarasjen og i Grieghallen. Samtidig er minst 850 parkeringsplasser blitt borte. Disse er blant annet plassene ved Grieghallen, ved Statens Hus, på Festplassen og i Jonsvollkvartalet.

— Det har vært et mål å få bilene vekk fra bykjernen og inn i parkeringshus, Det har vi langt på vei klart, sier Rygg.

Vil ha «Høyre-politikk»

Tom Skauge advarer byrådet mot å bygge flere p-hus. Han peker på at Bergen er den byen i Norge som bruker mest areal på asfalt.

— Problemet er en ubalanse mellom kollektivtilbudet og satsing på vei og parkering. Da har ikke folk reell valgfrihet. Her trenger vi egentlig god Høyre-politikk - å gi bergenserne et fritt valg mellom buss og bil.