• 54 av 67 bystyrerepresentanter vil ha tunnel. Nå er det på tide at byrådet leverer.

— Filip Rygg (KrF) og byrådet er nødt til å begynne å lytte til det bystyret sier. 54 av 67 representanter ønsker tunnel, og det samme ønsker et stort flertall i befolkningen, tordner Ap-topp Harald Schjelderup.

(regnestykket er basert på at flertallet i Høyre låser resten av gruppen til å gå for tunnel, red.anm).

Schjelderup mener det er på tide at byrådet leverer slik det skal i et parlamentarisk system.

— Nemlig slik flertallet sier det skal gjøre, sier han under debatten om bybanetraseen som Bergen Næringsråd arrangerer onsdag

Tid viktig

Dersom Ap og Høyre hadde gått for en åpen løsning, slik byrådet og fagetaten i kommunen vil, mener han de ikke ville stått og debattert trasévalg i dag.

— Da hadde denne saken vært opp og avgjort. Istedenfor får vi masse nye notater og argumenter fra byrådet.

Tidligere i debatten konstaterte byutviklingsbyråd Rygg at motstanderne av dagløsningen ikke lenger var så opptatt av tiden banen tar, men byutviklingsmulighetene. Det avviser Schjelderup.

— Reisetid er et av argumentene vi fremmer til fordel for tunnel. Det andre argumentet er muligheten vi har til å byutvikle dette området.

Vrir fakta

Ap-lederen mener notatet om reisetid, som byrådet presenterte i går , er vridd for å passe byrådets meninger.

Det forteller at dagløsningen er like rask som tunnelløsningen, om man tar utgangspunkt i tiden man bruker på å gå opp og ned fra de underjordiske stasjonene.

Det sentrale punktet i sentrum som fagfolkene regner tiden fra er Sjømannsmonumentet.

— Måten de presenterer fakta på reagerer vi på. De sier reisetiden er raskere med en dagsløsning. Men reisetiden ville vært helt annerledes om vi flytter referansepunktet i sentrum fra Sjømannsmonumentet til Den Blå Steinen. Da ville tunneløsningene kommet bedre ut.

Filip Rygg går ikke med på at byrådet drøyer ut tiden og forsøker seg på en omkamp i valg av bybanetrasé.

— Det valget vi tar skal stå seg i 100 år. Da har debatten godt av at vi bruker et halvt år ekstra og får frem mest mulig informasjon.

Stort potensial

Peter Christian Frølich (H) mener byutviklingspotensialet for området rundt Bryggen og Torget er stort.

— Legger du en bybane der vil den ikke skape et vrimleområde. Den vil bli en barriere for det vrimleområdet. Bybaner kan gjerne skape aktivitet på store plasser nedover i Europa. Men Bryggen er noe helt spesielt. Det potensialet må vi utnytte.

Han påpeker at det er 19 andre i Høyre som deler hans tunneliver. Noen er opptatt av kjøretid, noen er opptatt av kulturminnene, mens andre er opptatt av byutviklingen av dette området.

Tunnel-skeptiker

Eirik Glambek Bøe er svært usikker på hvilke konsekvenser alle tunnelforslagene vil få for sentrum.

— Hvordan vil Byparken bli seende ut med innslag fra både bybanetunnelen og Skansetunnelen?

Han stiller også spørsmål ved nytten av Skansentunnelen, som skal fjerne biltrafikken fra Bryggen-området.

— Slik dette foreslås nå blir det bare en lillebror til Fløyfjellstunnelen.

Mer bompenger

I debatten får byråd Rygg spørsmål fra Atle Kvamme i Bergen Næringsråd om det er råd til både bybanetunnel og Skansetunnelen.

— Det er ikke noe tak for bompenger. Spørsmålet er om vi ønsker det, svarer Rygg.

Han mener samtidig Bergen ikke kan komme unna økte bompenger for å finansiere samferdselsesutviklingen i tiårene som kommer.