• Byrådet gambler ved å inngå skoleforlik bare med Frp, sier Aps skolepolitiske talsmann Pål Hafstad Thorsen.

I går sendte Ap, SV, Sp og RV ut en felles pressemelding med skarp kritikk av skoleavtalen mellom byrådspartiene og Frp.

Ifølge Thorsen risikerer byrådspartiene nå omkamp ved hver eneste rullering av skolebruksplanen.

— En rullering kan komme like etter neste års valg, påpeker Thorsen.

Opposisjonen peker på at hele komité for oppvekst har gjennomført omfattende besøk i samtlige åtte bydeler. Intensjonen har vært å få til et bredt forlik og legge til side markeringssaker for enkeltpartier.

— I stedet opplever vi at Frp kupper våre saker og selger dem som sine. Sp har frontet kampen for inneklima. SV kjempet for toalettene.

— Men er dere misfornøyd med avtalen?

— Nei, avtalen inneholder mye godt. Men vi kunne fått til et bredere flertall, sier Thorsen.

Det vage løftet om ny skole på Møhlenpris fester opposisjonen lite tillit til. Derfor foreslår de å avsette 10 millioner kroner til å rehabilitere skolen.

Opposisjonen vil ha egen vaktmester på hver skole. Det koster 13 millioner.

De rød-grønne vil dessuten betale mindre ned på underskuddet og avsette 110 millioner kroner i et vedlikeholdsfond for skolene.

Bystyret vedtar skolebruksplanen 11. desember.