Gruppelederne for Ap, SV, Sp og Rødt har lagt frem krav om lovlighetskontroll av måten byrådet har ført driftsbudsjettet på. Stridens kjerne er nok en gang det ekstraordinære utbyttet fra BKK, som byrådet blant annet bruker til å finansiere kutt i eiendomsskatten.

— Vi mener måten skatteletten er finansiert på er i strid med budsjettregler. Det er jeg overbevist om at Fylkesmannen vil gi oss medhold i, sier Ove Sverre Bjørdal (Sp).

Også Torstein Dahle (Rødt) føler seg sikker på å få medhold.

  • Byrådet har en hodepine i vente, sier han.

Kan få ulovlig underskudd

Generalforsamlingen i BKK vedtok i april et utbytte på hele 1,3 milliarder kroner, nesten dobbelt så mye som selskapets overskudd i 2009. Det var mulig fordi eierne året før hadde tappet det såkalte overkursfondet, som besto av midler innbetalt fra Statkraft i forbindelse med nedsalg fra eierkommunene.

Opposisjonspartiene mener pengene som stammer fra overkursfondet ikke kan anses som «løpende inntekt/innbetaling», slik kravet i budsjettforskriften er. Dermed kan inntektene heller ikke føres i driftsbudsjettet, mener de.

  • Slike midler skal ikke forbrukes, men brukes til investeringer som sykehjem og skoler. Konsekvensen er at kommunen har lavere inntekter i driftsregnskapet, og kan få et ulovlig underskudd der, sier Bjørdal.

Kravet skal behandles i komité for finans onsdag, og i bystyret 20. september. Deretter blir det fylkesmann Lars Sponheim som må finne ut om Bergen kommune har brutt kommuneloven.

- Helt grei måte

Finansbyråd Liv Røssland (Frp) sier at byrådet vil opprettholde budsjettvedtaket. Hun avviser at de har brutt regler eller god regnskapsskikk.

  • Vi er veldig klare på at dette er en helt grei måte å gjøre det på. Det baserer vi blant annet på kommunerevisjonens konklusjon da den så på dette i mai, sier hun.

Opposisjonen viser til at Fylkesmannen i et brev til eierkommunene i BKK har anbefalt dem å inntektsføre det ekstraordinære utbyttet i investeringsregnskapet.

— Det er en anbefaling basert på realøkonomiske betraktninger, ikke en vurdering av lovlighet, svarer Røssland.

Hun mener opposisjonen driver med omkamper på vedtaket om å halvere eiendomsskatten.

  • De er politisk uenige i vedtaket, og bruker alle midler for å holde den saken varm.

Er det riktig å bruke utbyttet fra BKK til skattelette?

AVVISER KRITIKKEN: Liv Røssland (Frp).