IRINA LEE

En rekke medieoppslag de siste årene har slått fast at det er en «snusboom» blant norske jenter.

— Vi foretar løpende målinger av forbruksvaner, og de viser helt klart at andelen kvinnelige snusere øker, sier informasjonsdirektør Jan Robert Kvam i J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik til Bergens Tidende.

Ifølge Tiedemanns egne målinger har kvinners snusing økt de siste 3-4 årene. I dag er det i underkant av 50.000 kvinner som snuser, enten daglig eller av og til.

Omgår reklameforbudet

Dr. polit Karl Erik Lund, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), mener den påståtte snustrenden er en myte. Statistikk fra Sosial- og helsedirektoratet viser en svak økning av snusbruk blant jenter i alderen 16 til 24 år. For fem år siden var antall kvinnelige snusere i denne aldersgruppen ikke målbart. Nå viser tallene at mindre enn to prosent i denne aldersgruppen snuser. Forskeren mener at denne økningen er for liten til å hevde at snusing blant de unge jentene er blitt en trend.

Når en tar med hele aldersgruppen, 16-74 år, er det ikke mulig å påvise noen økning de siste årene.

— Dette er noe industrien selv ønsker å skape et inntrykk av. I Norge har vi hatt forbud mot tobakksreklame siden 1975, og dermed må bransjen ty til andre virkemidler for å skape blest om sine produkter, mener forskeren.

Han sier at den påståtte «snusboomen» skaper en såkalt flertallsmisforståelse.

— Klarer man å skape en forestilling om at mange holder på med noe, oppstår det vi kan kalle en «band wagon»-effekt. Det vil si at man skaper sosial aksept for en viss type handling, og motstanden bygges ned, fordi man tror at alle andre gjør det. Da er sjansen større for at flere hopper på, sier Lund.

At snustrenden er skapt av bransjen, tar Jan Robert Kvam i Tiedemanns avstand fra.

— Vi forholder oss til tørre fakta, og de viser at langt flere kvinner snuser nå enn tidligere, sier informasjonsdirektøren.

Ingen ny jentetrend

Heller ikke trendanalytiker og leder i Univero Fishnet, Ole Petter Nyhaug, tror at det har blitt trendy for norske jenter å snuse.

— Vi har ikke utført noen målinger, men mitt inntrykk er at det ikke er noen «snusboom» blant jenter. I enkelte miljøer er det kanskje noen flere jenter som har begynt å snuse, men dette kan på langt nær kalles en trend, sier Nyhaug.

Han mener snusmyten er medieskapt.

— For de unge handler det først og fremst om hva som er kulturelt akseptert, og det varierer fra generasjon til generasjon, eller enda raskere. Foreløpig er det høye barrierer for å begynne med snus. Mitt inntrykk er at det ikke er bred aksept for jenter som snuser, sier Nyhaug, som heller ikke tror det kommer til å bli trendy for jenter å snuse.

Feminin innpakning

Sirus-forsker Karl Erik Lund mener at snusindustrien også styler sine produkter for å gjøre dem mer attraktive i markedet.

— Ved å pakke inn produktene på en spesiell måte, retter man seg inn mot et spesielt markedssegment. Produktet blir et reklameobjekt i seg selv. Ingenting er tilfeldig valgt, verken form, farge, skrifttype eller valg av navn, sier Lund.

Han trekker frem snusproduktet «Mocca» som eksempel.

— Boksen er rosa og søt, og appellerer til kvinner. Navnet gir assosiasjoner til kaffebarer og modernitet, mener Lund.

Mocca-snusen er produsert av Fiedler&Lundgren i Sverige, og distribueres av Tiedemann i Norge.

— Vi har aldri lansert noen kvinnesnus. Dette produktet har testet godt blant begge kjønn, og er ikke rettet spesielt mot kvinner, sier informasjonsdirektør Kvam.

Kilde: Sosial- og helsedirektoratet