For tre dager siden ble trehusbebyggelsen i Trondheim nok en gang rammet av storbrann. Tre store verneverdige bryggehus ble ødelagt.

— Jeg er redd det som har skjedd i Trondheim også kan komme til å skje i Bergen, sier leder i Bergen Brannvesen Fagforening Frode Bødker.

Smertegrensen nådd

Bergen har den største konsentrasjonen av trehus i Norge. Fem store brannsmitteområder ligger i sentrum. Er forholdene riktig ugunstige kan hele bystrøk bli flammenes rov i en brannstorm.

— Bemanningen i brannvesenet har for lengst nådd en smerteterskel i Bergen. Jeg mener både brannsjefen og politikerne gambler med den verneverdige trehusbebyggelsen i byen vår, sier Bødker.

Den store konsentrasjonen av trehus er årsaken til at Bergen i alle år har hatt et stort brannkorps. Hvor ille det kan gå dersom brannberedskapen svekkes fikk Trondheim erfare i 2002. Den gang gikk verdier for rundt 250 millioner kroner tapt. Trondheim kommune fikk i ettertid skarp kritikk for at brannberedskapen hadde blitt svekket over år. Den blir nå styrket.

I Bergen brukte brannvesenet Trondheims erfaringer når det ble argumentert mot foreslått kutt i Bergen Brannvesen. Men blant politikerne har man talt for døve ører. En serie politiske vedtak har bidratt til å svekke brannberedskapen i Bergen.

Mistet ambulansekjøring

  • To dager etter storbrannen i Trondheim i 2002 vedtok bystyret å redusere bevilgningene til Bergen Brannvesen med 3,5 millioner kroner.
  • I 2003 ble budsjettet redusert med ytterligere to millioner.
  • I 2005 vedtok bystyret nok en nedbemanning av brannvesenet.
  • På ti år er minimumsbemanningen på byens brannstasjoner redusert fra 48 til 36 mann.
  • Siden 2000 er det ikke ansatte en eneste ny brannmann i Bergen på grunn av kommunens ansettelsestopp.
  • Et planlag opptak av ti aspiranter i vinter ble avlyst fordi Bergen Brannvesen ikke lenger skal kjøre ambulanse.
  • 24 av de yngste brannfolkene i Bergen blir overflyttet til Helse Bergen fordi helseforetaket vil ta ambulansekjøringen selv.
  • Bergen Brannvesen har den høyeste gjennomsnittsalderen blant brannkorpsene i storbyene.Opptatt av å kutte

Frode Bødker har de siste årene flere ganger gått ut og advart mot utviklingen i Bergen. Det har han tidvis fått kritikk for fra ledelsen i brannvesenet.

Selv mener Bødker at brannsjef Helge Eidsnes ikke har markert seg tydelig mot de mange nedskjæringene.

— Jeg er skuffet over at han ikke har frontet denne problematikken. Han har vært mest opptatt av å gjennomføre nedskjæringene, sier Bødker.

Han er redd situasjonen ikke kommer til å bedre seg de neste fem, seks årene. De 24 som nå må over til Helse Bergen fra nyttår fordi de er overtallige, vil de neste tre få jobbene sine tilbake, når det blir ledige stillinger ved Bergen Brannvesen.

— Det betyr at vi de neste årene ikke får en eneste ny brannmann. Om drøye tre år når opptil 25 ansatte aldersgrensen hvert eneste år. Jeg frykter for brannberedskapen dersom det ikke gjøres noe allerede nå for å forberede brannvesenet på denne situasjonen, sier fagforeningslederen.

NY BRANNSTASJON: Fagforeningsleder Frode Bødker er glad for at brannvesenet får ny hovedbrannstasjon. Han liker atskillig mindre at brennberedskapen er svekket de siste årene.
Silje Katrine Robinson