Etter ett år med datteren i Toppen barnehage på Nattland, har Marit Sand Risa nå valgt å si opp barnehageplassen.

— Jeg har dårlig samvittighet for at vi har sendt ungen vår dit, sier hun.

Risa sitter i stuen sammen med nabo Hilde Vatnøy.

De mener at det utenlandske personalet i barnehagen har mangel på språklig og pedagogisk kompetanse.

— Vi synes det er såpass ille at vi velger å ta ut barna, og være hjemme med dem, sier Risa.

Klaget til kommunen

— Når du kommer til en ny barnehage stoler du på de som er der, og regner med at de ansatte kan ta seg av barna dine på en god måte, sier Vatnøy.

Fem mødre, deriblant Vatnøy og Risa, leverte i forrige uke et klagebrev til Bergen kommune.

«Slik vi ser det er det totalt uholdbart å drive barnehage slik det nå gjøres og har blitt gjort over lang tid», skriver foreldrene.

Ifølge Risa har åtte familier holdt til sammen ni barn borte fra barnehagen i det siste. Foreldrene opplyser at de kommer til å si opp barnehageplassen.

Hovedankepunktet fra foreldrene er at personalet ikke snakker godt nok norsk til å kunne kommunisere med barn og foreldre. Foreldrene er bekymret for språkutviklingen til barna.

— Det er flere som ikke kan norsk i det hele tatt, og ikke engelsk heller. Barnehagepersonell skal være i stand til å fange opp om det er noe galt. Hvordan skal de kunne det når de ikke kan norsk, spør Risa.

Manglende hygiene

Mødrene sier det har aldri vært noe foreldresamarbeid eller noe fungerende samarbeidsutvalg for foreldre. I tillegg mener de det er manglende hygiene og sikkerhet ved barnehagen.

— Vi ser alvorlig på klagen, sier Marianne Boge, seksjonsleder for barnehage i Bergen kommune.

Seksjonen har planlagt et tilsyn med barnehagen på bakgrunn av klagen.

— Det er sjelden vi får en klage underskrevet av en så stor andel av foreldrene. Det er vår plikt å sjekke om dette stemmer, sier Boge.

Boge bekrefter at det er kommet inn klager på barnehagen før, som har ført til flere tilsynssaker, men ikke om de samme forholdene.

Ifølge barnehagestyrer Håvard Storetvedt har nye barn allerede tatt plassen til de fleste som har sagt opp. Han opplyser at barnehagen er godkjent for elleve barn.

Han har ikke sett klagebrevet, men sier at han ikke kjenner seg igjen i kritikken når BT presenterer hovedpunktene for ham.

Som natt og dag

Han vedgår at noen har sagt opp barnehageplassen og at det har vært uheldige omstendigheter rundt nyere ansettelser.

— Men nå har jeg ansatt en ny pedagog som begynner mandag. Vi er en bitteliten barnehage og har oppfylt kravet om antall personer med pedagogisk utdanning. Vi har full dekning på personalsiden, sier Storetvedt.

Han avviser at personalet ikke kan godt nok norsk.

— Vi har et godt norsktalende personale. Pedagogen som begynner mandag er helt norsk. Vi har bare vært uten pedagog i to uker sier Storetvedt.

Både Risa og Vatnøy har nå fått ny barnehageplass til barna.

— Vi merker stor forskjell i den nye barnehagen. Det var som natt og dag, særlig på foreldresamarbeidet, sier Vatnøy.