— Det er talt 19 stemmer for E39 om Kvivsvegen. Vi har spurt alle i fylkestinget om hvem som stemte for, og vi kommer til 20, sier Øren Heen.

Det er nemlig sådd tvil om hans stemme ble talt eller ikke under tirsdagens møte i fylkestinget om E39s skjebne. Det ble flertall for at E39 skal følge en midtre trasé gjennom Nordfjord med bro mellom Anda og Lote. Det er spørsmålet om veien videre fra Lote som ikke fikk sitt rettmessige utfall i fylkestinget, mener Øren Heen. Med 19 stemmer for at veien skal gå via Kvivsvegen til Volda, ble det ikke flertall for dette forslaget. Dersom Øren Heens hånd i været ikke ble registrert, var det med andre ord egentlig flertall for alternativet via Kvivsvegen.

Fremmet forslaget

— Dette forslaget var jeg jo med på å fremme, så det ville vært veldig merkelig om jeg ikke skulle stemt for. Jeg kan bekrefte at jeg stemte, sier Øren Heen.

En journalist i Firda Tidend var blant de første som fikk mistanke om at stemmen til Sp-politikeren ikke ble registrert. Aadne Gloppestad, som var på møtet i fylkestinget, fikk ikke tallet 19 til å stemme. Han satt to rader bak Øren Heen.

— Han tok hånden ned et øyeblikk, før den kom opp igjen, sier han i et intervju i sin egen avis.

Gloppestad tok umiddelbart kontakt med Sp-sekretæren etter at møtet var avsluttet.

— Sekretariatet har sett gjennom videoopptaket fra fylkestinget. Der ser vi at jeg har hånden oppe, men så snakker sidemannen til meg, jeg snur meg, og hånden siger litt ned, sier Øren Heen.

Resultatet blir stående

Sekretariatsleder Knut Henning Grepstad bekrefter at videoopptak viser at en av personene i fylkestinget tar opp hånden, for så å senke den igjen under stemmetellingen.

— En tok raskt opp hånden, tok den så ned igjen og holdt hånden nede, slik at han ikke avga stemmetegn som ble talt med. Det kan man se selv på videoen som ligger ute på fylkeskommunen sine nettsider, sier han.

Resultatet med 19 stemmer for E39 om Kvivsvegen, blir stående, forteller Grepstad.

— I og med at det ikke kan konstateres at det er gjort feil i opptellingen, er det resultatet fra protokollen som er gjeldende.

— Kan det være aktuelt med en ny avstemning?

— Siden det ikke fremstår å være tellefeil, er det ikke aktuelt å kalle inn fylkestinget på nytt. Dette har jeg heller ikke registrert at noen har tatt opp som et ønske, sier han.

Øren Heen sendte i går brev til fylkesordfører Åshild Kjelsnes og sekretariatslederen.

"Dersom det frå dirigentbordet si side var tvil om eg røysta for eller imot framlegget, hadde eg forventa at det vart teke opp før røystinga vart avslutta. Slik det ser ut no, har vi ein protokoll og eit vedtak som ikkje avspeglar røystinga i fylkestinget", skriver han. Han ber også om at brevet hans blir lagt ved uttalelsen fra fylkestinget til departementet.

— Så sant det ikke dukker opp noe nytt i saken, sier vi oss ferdig med den, og støtter Heen i at brevet bør legges ved protokollen, sier Sp-sekretær Per Rune Vereide.