• Det er en fordel for alle at en sak blir godt etterforsket, også de som er anmeldt. Spesielt hvis det er snakk om en falsk anklage.

Det sier Inge Nordhaug, som er leder ved regionalt senter for vold, traumer og selvmord.

— Hvis politiet mener at det ikke er hold i en sak, er ikke det en grunn til å la være å etterforske. God etterforskning styrker saken for alle parter. Det gir rettssikkerhet også for de anmeldte, sier Nordhaug, terapeutisk sosionom.

Han har hørt om mange sedelighetssaker som drar unødvendig langt ut i tid, og synes det er uakseptabelt.

- Bevisene blekner bort

— Politiet blir sittende og lure på sakene, i stedet for å prioritere dem akutt for å sikre bevis. Da ser vi som regel at bevisene bare blekner bort.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk er enig i at tempo er viktig:

— Ved denne type anmeldelser er det viktig å avklare saken raskt, av hensyn til alle parter. Dessuten er det ikke sikkert at de som skal avhøres husker like godt dersom man venter lenge med avhør.

Inge Nordhaug anbefaler enkelte av klientene sine å la være å anmelde voldtekter fordi han vet hvilken belastning prosessen kan være.

— De har det tungt etter et overgrep, og må gjerne tåle en etterforskning på lavmål og tung rettsbehandling. Det er ikke alle som er rustet for det.

Nordhaug tror det er et problem at sedelighetssaker er tunge å jobbe med og har lav status i politiet.

- Belastende saker

Det kan politiførstebetjent Carl-Petter Leganger ved Hordaland politidistrikt bekrefte.

— Det er ikke det feltet folk har stått i kø for å jobbe med. Dette er veldig tunge og belastende saker. Flere har prøvd seg på feltet, men vil etter hvert jobbe med noe annet.

Og Leganger skjønner det godt.

— Folk med små barn hjemme, synes for eksempel det er veldig tungt å jobbe med overgrepssaker mot barn i samme alder.

Han mener likevel at politiet tar sedelighetssakene på alvor.

— Vi har gode rutiner og erfarne folk.