• Jeg er orientert om at han driver for seg selv.

Han har lagt veldig stor vekt på at han ikke ønsker å komme i konflikt med arbeidet i bystyret, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet, Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun er overbevist om at Tystad vil erklære seg inhabil i alle saker der han måtte ha interesser.

— Man kan ikke frata et menneske på å bruke sin egen kompetanse for å skape seg et levebrød, men han har vært klar overfor meg på at han ikke vil komme i en konfliktsituasjon.

— Kan det ikke oppstå problemer med å skille hans ombudsrolle som politiker fra rollen som betalt konsulent?

— Det kan oppstå problemer og skiller, men Trond er en usedvanlig erfaren politiker. Denne problemstillingen har han drøftet. De feltene han jobber på er heller ikke hans primære felter i politikken. Der har han ansvar for oppvekst og idrett.