I april i fjor ble Per Kristian Slåttli tvangsinnlagt på lukket avdeling på Sandviken sykehus med diagnosen manisk psykotisk. Tre dager senere, like før midnatt, stakk 23-åringen av under en røykepause på verandaen. Etter den natten har ingen sett Slåttli. Trolig er han omkommet.

Foreldrene har hele tiden vært overbevist om at sønnen forsvant som følge av systemsvikt ved Sandviken. Men i den første tilsynsrapporten konkluderte Fylkesmannen i Hordaland med at sykehuset hadde handlet forsvarlig.

Familien ville ikke slå seg til ro med den vurderingen. Et brev fra Per Kristians far, Hallstein Lunde, fikk Fylkesmannen til å gjenåpne saken. Nå er konklusjonen en annen.

- Vi mener at det har skjedd svikt ved Sandviken sykehus, og at ledelsen må ta ansvaret for dette, skriver Fylkesmannen.

Les brevet fra Solveig Slåttli til Sandviken Sykehus

Dårlig risikovurdering

Da Per Kristian Slåttli rømte, sendte ikke Sandviken nød­melding til politiet. Vakthavende lege mente at det ikke var fare for pasientens liv og helse. Familie og venner måtte ut og lete selv — uten resultat.

Etter å ha gransket saken i fjor høst, konkluderte Fylkesmannen med at sykehuset hadde gjort forsvarlige vurderinger av risikoen for at Slåttli kunne rømme, og at tiltakene for å hindre dette var gode nok.

Men etter å ha vurdert saken på nytt, mener Fylkesmannen nå at risikovurderingen før og etter at Slåttli rømte var for dårlig. Fylkesmannen påpeker at Sandviken manglet rutiner for å vurdere hvilken risiko pasienter som Slåttli kunne utsette seg for, dersom de rømte.

Dette gjorde også at det ikke fulgte noen slik vurdering med den meldingen sykehuset sendte til politiet, skriver Fylkesmannen.

- Nye øyne

Fylkeslege Helga Arianson opplyser at de har gitt tilsyns­saken en reell ny vurdering på oppfordring fra pårørende og pasientombud.

- Vi ønsker å gjøre en best mulig vurdering i slike saker. Dersom noen reagerer sterkt på våre uttalelser, er vi villige til å se på om vi kunne gjort noe annerledes, sier Arianson.

- Tar dere selvkritikk for måten dere vurderte saken første gang?

- Hvis det jeg nettopp sa, er å ta selv­kritikk, så gjør vi kanskje det. Vi har vurdert saken med nye øyne og kommet frem til en annen konklusjon.

Foreldrene til Per Kristian Slåttli er glade for at Fylkesmannen nå har vurdert tilsynssaken annerledes.

- Dette er veldig viktig for oss. Dette kjennes atskillig mer riktig, og er i tråd med det vi har ment hele tiden, sier Hallstein Lunde.

- Vi får ikke sønnen vår tilbake på denne måten, men for oss er det viktig at en offentlig tilsynsmyndighet slår fast at sykehuset gjorde feil.

Innlagt for første gang

Sønnen var innlagt i psykiatrien for første gang. Både for han og familien var dette en helt ny erfaring.

- Vi skjønte ikke hvordan sykehuset kunne la Per Kristian rømme, eller hvorfor politiet bare ble varslet på laveste nivå. Ut fra diagnosen han hadde fått, virket det totalt meningsløst og livsfarlig, sier Lunde.

- Vi er lettet over at Fylkesmannen griper inn og ansvarlig­gjør Sandviken sykehus for de feilene som ble begått ovenfor Per Kristian som pasient, sier Solveig Slåttli.

I et åpent brev til Sandviken, publisert i BT tidligere denne måneden etterlyste hun en konkret rede­gjørelse for hva som skjedde like før og etter at sønnen forsvant. Det har familien ennå ikke fått.

- At denne saken blir ordnet opp i med ansvarlighet og konsekvens, vil ha stor betydning for alle som er avhengig av å kunne stole på vår lokale psykiatriske helsetjeneste, sier hun.

Solveig Slåttli og Hallstein Lunde ønsker å takke alle som har støttet og hjulpet familien etter at sønnen forsvant.

Erstatning

Familien har ikke tatt stilling til om de skal gå til erstatningssak mot Helse Bergen.

Etterlatte kan få erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning ved en feilbehandling, men da kun som erstatning for faktiske utgifter. Skal en ha erstatning ut over det, for såkalt tort og svie, må en gå til sivilt søksmål mot sykehuset.

- En kan ha krav på oppreisning ved grov uaktsomhet fra sykehuset. Det tilsier at sykehuset må oppføre seg på en svært klanderverdig måte, sier advokat Thorsteinn Skansbo, som er spesialist på personskadeerstatning.

Han sier det er vanskelig å si om uaktsomheten i denne saken er alvorlig nok til at en kan vinne frem med et slikt krav.

Ifølge Skansbo blir saker om erstatning for grov uaktsomhet som regel avgjort i forlik mellom sykehuset og pasienten eller foresatte.

- En oppreisning er ment å ha et straffeelement. Det er derfor det skal grovt uaktsom oppførsel til, sier han.

SAVNET: Per Kristian Slåttli har vært savnet siden 30. april i fjor.
Paul Sigve Amundsen