I en pressemelding skriver Bevar Hardanger at olje— og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) bryter loven med for kort høringsfrist i saken.

Kommuner og organisasjoner mottok 28. januar invitasjon til høringsrunde i forbindelse med rapportene fra de fire ekspertutvalgene. Høringsfristen ble etter påtrykk fra de berørte kommunene utvidet fra ti dager til i underkant av tre uker.

Nå mener Bevar Hardanger at tre uker er for kort tid, og at olje- og energiministeren personlig kan ha brutt forvaltningslovens regler. I forvaltningsloven heter det at «høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker».

Ikke mottatt noe vedtak

Et eventuelt unntak fra loven skal bare skje under særlige omstendigheter. Vedtaket skal være skriftlig begrunnet av fagstatsråden selv og dokumentene skal følge saken.

— Vi har ikke mottatt noe vedtak om særlige omstendigheter som skulle gjøre det nødvendig å gi unntak fra forvaltningsloven, verken fra departementet eller statsråden selv, sier daglig leder i Bevar Hardanger Audun Klyver Gulbrandsen.

Fredag sendte departementet et brev til organisasjonen der det blir redegjort for hvorfor det haster med en beslutning i saken.

— Utredningsinstruksen er en del av regjeringens interne bestemmelser som i denne saken fravikes ut fra de foreliggende særlige omstendigheter som det her er redegjort for, heter det i brevet som er undertegnet av statsråden.

— Det er rettslig uholdbart å levere en skriftlig begrunnelse kun én virkedag før høringsfristen går ut, slår Klyver Gulbrandsen tilbake.

Han mener det eneste riktige vil være å forlenge høringsfristen med minst tre uker. Bevar Hardanger har varslet Sivilombudsmannen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om saken.

Besteforeldre på vei

I Hardanger forbereder ellers besteforeldregenerasjonen seg på en tur til hovedstaden for å protestere.

Natt til torsdag setter de seg på toget til Oslo for å protestere foran regjeringskvartalet. Delegasjonen vil ha med seg bannere laget av barn. Hovedparolen vil bestå av flere hundre barnefotavtrykk i mange farger på store lerreter.