Ohnstad er gruppeleder for Arbeiderpartiet og nestleder i finanskomiteen i bystyret.

— Rotet rundt teleanbudet er mer alvorlig enn jeg har antatt. Her er det åpenbart at vi må få alle fakta på bordet i form av en høring, sier Ohnstad.

Han er spesielt opptatt av hvordan byrådet håndterte prosessen da kommunen utlyste telekontrakten verdt 150-170 millioner kroner på anbud. Som BT skrev i går og lørdag, viser muntlige og skriftlige kilder at byrådene Henning Warloe og Christine Meyer flere ganger var i kontakt med styringsgruppen som sto for anskaffelsen.

To av tre i styringsgruppen har fortalt at de opplevde det som klare politiske instrukser om at BKK ikke kunne være underleverandør på bredbånd.

Mæland forsikret

— Da byrådsleder Monica Mæland orienterte gruppelederne i bystyret om denne saken, forsikret hun at byrådet ikke hadde blandet seg inn i anbudsprosessen. Det ble sagt at de ikke ga noen føringer i forhold til BKK. Dersom det viser seg å ikke stemme, er det utrolig alvorlig, sier Ohnstad.

Han viser blant annet til e-posten som konstituert finansdirektør Grethe Holen sendte til direktøren som var ansvarlig for TTT-anskaffelsen. Der het det blant annet:

«Jeg har diskutert saken med både Christine Meyer og Monica Mæland og ber om at vi følger planen (...). Det vil si å få Atea til å trekke avtalen med BKK (...)». E-posten ble sendt midt i innspurten på anbudet.

- Kan miste tillit

I går sa Mæland til BT at hun ikke kjenner seg igjen i innholdet i e-posten. Hun forsikret at byrådet aldri hadde diskutert å få Atea til skyve ut BKK.

  • Grethe Holen hadde aldri sendt en slik e-post uten at hun var instruert politisk. Såpass kjenner jeg henne og systemet, sier Ohnstad.
  • Dersom dere etter høringen mener at Meyer har blandet seg for mye inn, hvilke konsekvenser bør det få?
  • Da bør hun vurdere sin egen posisjon som byråd. Bystyret kan i så fall ikke ha tillit til henne lenger, selv om hun nå er helsebyråd og ikke finansbyråd.

Ohnstad viser også til at daværende næringsbyråd Henning Warloe gjennom sin politiske rådgiver kom med innspill til styringsgruppen, samtidig som han forfattet eierskapsmeldingen som la opp til å vingeklippe BKK.

Diskuterte ikke med Frp

  • Dette er en forferdelig trist sak for Bergens renommé. At det er blitt så mye rot rundt en så stor kontrakt, når kommunen i utgangspunktet skal ha profesjonelle aktører, skader omdømmet vårt, sier Liv Røssland (Frp).

Hun støtter ønsket om høring, som ordfører Gunnar Bakke har tatt initiativ til.

Frp gikk ut av byrådet samme dag som anbudsfristen for TTT-kontrakten gikk ut 29. april 2009. Røssland sier at anbudet aldri ble diskutert i byrådet i plenum.

  • Jeg kan ikke erindre at vi snakket om det i mer uformelle settinger, heller, sier hun.
  • Er det aktuelt for Frp å støtte mistillit mot en eller flere byråder hvis det viser seg at de har blandet seg inn i prosessen?
  • Det er en diskusjon som vi må ta når en sånn situasjon oppstår. Hittil kan jeg ikke se at noe tyder på direkte innblanding, sier Røssland.

Mathias Furevik (Rødt) støtter Ohnstads kritikk av byrådet, og ser mistillit mot Christine Meyer som en mulig konsekvens.

  • Hvis det som antydes i rapporten er riktig, kommer det spørsmålet opp. Men rapporten har holdt seg unna det politiske. Det blir det bystyrets oppgave å nøste opp i, sier han. Hva mener du om denne saken? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.