Kniksens plass barnehage holder i dag til i Brann stadion.

Nå er barnehagen foreslått omregulert til permanent barnehage, men da bør det gjøres endringer, mener fagetaten.

— Vi har en midlertidig løsning i dag, som er foreslått gjort permanent. Vi har bedt forslagsstiller se på forskjellige løsninger. Det er ikke bare å kopiere de midlertidige løsningene til en permanent løsning, det vil ikke være tilfredsstillende, sier Håkon Færø, saksbehandler i Etat for byggesak og private planer.

Grendahus eller ballbinge

Færø sier det er flere årsaker til at dagens løsning ikke bør videreføres.

— Barnehagen har uteareal på to sider av veien, den tar i bruk en lekeplass som var åpen for allmennheten og det har også litt med bruken av stadionanlegget og adkomsten rundt å gjøre, sier han.

Fagetaten ber derfor om at ulike forhold bør vurderes dersom barnehagen skal bli permanent.

Blant forslagene er å trekke inn tomten Grendahuset står på, flytte en eller flere av ballbanene langs Roald Amundsens vei eller se på arealene nord for Stadion.

- En stor tomt

Grendahuset eies og driftes av Nymark Velforening og fotballbaner benyttes av Nymark IL.

Færø kan ikke si om det kan bli aktuelt å bygge om dette til barnehage.

— Vi har ikke tatt stilling til bruken. Men vi ser at det er en kommunal eiendom. Det er en stor tomt, og på dette stadiet må vi se på kreative løsninger som kan være en fordel både for barnehagen og nærmiljøet.

- Men tror du disse forslagene vil være spiselige for nærmiljøet?

— På dette stadiet peker vi på alternativer. Jo tidligere i prosessen man kommer med innspill og får vurdert dem, jo lettere er det å komme frem til en god løsning.

Ingen fasit

Han kan ikke si noe om hva som er den mest realistiske løsningen.

— Dette er på et tidlig stadium. Det er et oppstartsmøte der fagetaten kommer mer innspill. Det skal være medvirkning fra ulike parter og fra høringsinstanser for å finne den beste løsningen. Vi har ikke noen fasit nå, sier Færø.

Jarle Kvalvik, direktør i Etat for utbygging, vil foreløpig ikke uttale seg ettersom han ikke kjenner til saken.

- En rekke forslag

Byråd for barnehage og skole, Harald V. Hove, henviser på sin side til Jarle Kvalvik, ettersom han er reguleringsansvarlig.

Seksjonsleder for strategi og utredning, Merete Bogen, understreker at det er viktig å sikre at Kniksen plass barnehage få gode utearealer og god tilkomst.

— I møtet kom det opp en rekke forslag til dette som det skal det tas stilling til i den videre prosessen, som inkluderer medvirkning fra berørte parter, skriver hun i en e-post.

Blir sjokkert

Leder i Nymark velforening, Kjetil Helle, blir svært overrasket når han får høre om planene.

— Jeg blir egentlig sjokkert når jeg hører det, sier han.

Han er ikke negativ til at barnehagen blir permanent.

— Men når man begynner å snakke om å trekke inn Grendahuset eller å flytte ballbanene i tilknytning til Stadion, blir jeg rimelig sjokkert. Det overrasker meg at de i det hele tatt klarer å tenke sånne ting, sier han.

Vil ha den som i dag

Naboene var svært skeptisk til plasseringen av barnehagen i utgangspunktet, men Helle er ikke lenger kritisk.

— Sånn som barnehagen fungerer i dag, er min oppfatning at det har fungert greit. Jeg forstår ikke innvendingen om at den ikke kan brukes som den er i dag.

Før Helle uttaler seg videre vil han gjerne få i stand en dialog med kommunen for å få konkretisert planer og tanker som er rundt etablering av permanent barnehage. Han forventer at kommunen tar kontakt med Velforeningen så snart som mulig.

Velforeningens leder understreker at skepsisen ikke gikk på barnehagen i seg selv.

— Skepsisen vår var at man skulle ødelegge en fotballbane med å lage vei over, pluss de trafikale problemene som kunne oppstå. Dette har de klart å løse på en grei måte. Vi har hatt en god dialog med Brann og kommunen.