Lisbeth Iversen ble ikke levnet mye ære for sin håndtering av det enorme underskuddet i Bergen Bydrift i bystyret i går. Og representantene for byrådspartiene sto ikke i kø for å støtte henne. Men så sto det heller ikke om statsrådens politiske liv, bare om æren.

– Vanvittig situasjon

Og skal vi tro opposisjonen er det ikke mye igjen av den. Bystyrets mindretall mener Iversen har unnlatt å informere bystyret om det hun har sagt hun visste allerede i april i år, at det skakkjørte Bergen Bydrift styrte mot et kjempeunderskudd.

Slik kommenterte opposisjonspartiene dette:

– Byrådet har en klar informasjonsplikt. Det er uholdbart at byrådet ikke gjorde bystyret kjent med situasjonen før i desember, åtte måneder etter at byråden selv ble klar over situasjonen, sa Rødts Stine Akre da hun fremmet mistillitsforslaget.

Terje Ohnstad fra Arbeiderpartiet fulgte opp:

– Man behøver ikke å sitte i bystyret for å forstå det vanvittige i at et selskap i kommunen har et kjempeunderskudd på levering av tjenester til en kommunal etat. Denne etaten går med et kjempe overskudd på grunn av dette.

– Løp fra ansvaret

SVs Oddny Miljeteig som støttet mistillitsforslaget, mente Iversen løp fra ansvaret sitt.

– I Oslo gikk direktøren for Undervisningsbygg på grunn av korrupsjonsskandalen. Sammen gikk også ansvarlig byråd. I Bergen velger byråden å bli sittende, mens direktøren går. Dette er parlamentarisme på bergensk.

Venstres Skoglund mente Iversen hadde begått en grov feiltolkning av det parlamentariske system da hun unnlot å informere byrådet.

– Ingen politisk forsamling er viktigere for byrådet enn bystyret, ingen forsamling står over bystyret og ingen er det viktigere å informere. Når byråden venter mange måneder med å legge frem en rapport som forteller hvor galt det står til i Bergen Bydrift, er det i beste fall en grov feiltolkning, i verste fall et bevisst forsøk å på å hindre at bystyret fikk informasjon.

Rapporten Anders Skoglund siktet til var en revisjonsrapport som var ferdig i august, men som bystyret først fikk utlevert i desember, og da etter sterkt påtrykk.

Slapp unna mistillit

Men kritikken til tross, Venstre, Arbeiderpartiet, Sp og Pensjonistpartiet ville ikke stemme for mistillitsforslaget fra Rødt. Senterpartiets Ove Sverre Bjørdal uttrykte det slik:

– Mistillit er et sterkt virkemiddel som ikke skal brukes i utrengsmål. Ut fra opplysningen i dag finner vi ikke grunn til å stemme for mistillit. Men vi vil følge saken tett videre, og ta det opp til en ny vurdering om det kommer frem ny informasjon senere.

Den eneste som forsvarte Iversen var Høyres Hilde Onarheim.

– Høyre har respekt for uenighet, men å rope ulv, ulv er verken konstruktivt eller seriøst. Byrådet bestilte rapporten for å finne årsaken til problemene i Bydrift. Vi vil heller berømme byrådet for handlekraft gjennom den revisjonen som er gjort av Bydrift og kan ikke se at byrådet har brutt informasjonsplikten, sa hun.

Lisbeth Iversen ville i går ikke kommentere om hun var svekket etter den kritikken hun hadde fått.

BETENKT: Byråd Lisbeth Iversen tok ikke ordet da bystyret diskuterte mistillitsforslaget. Hun ble forsvart av Høyres Hilde Onarheim. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN