Kystverket mener den beste løsningen er å kapsle inn vraket av den tyske ubåten U 864 utenfor Fedje.

Administrerende direktør Georg Eide mener det er fullt mulig å heve vraket med det farlige kvikksølvet.

— Ja, jeg mener bestemt at vi er i stand til å heve ubåtvraket på en enkel, trygg og miljømessig sikker måte. Vi er fortsatt giret på å ta den jobben.

— Har dere utstyr til å klare en så vanskelig oppgave?

— Ja, vi har både utstyr, kompetanse og erfaring til å kunne løse et slikt oppdrag. Vi har løst mange vanskelige oppdrag offshore over hele verden, og er sikre på at ubåtvraket på Fedje ligger innenfor vår kapasitet.

Kystverket har i sin vurdering bare konsultert ett eneste selskap om mulighetene for heving av vraket, nemlig hollandske Smit Salvage.

— Dere presenterte forslaget for Kystverket i høst. Har dere hørt fra dem siden?

— Nei, det har ikke bedt oss om en utførlig prosjektbeskrivelse, sier Georg Eide.