• Han har ikke gjort Liv Signe Navarsete god, sier Kjersti Toppe (Sp) om nestleder Ola Borten Moe.

I morgen møter stortingsrepresentant Kjersti Toppe sin nestleder Ola Borten Moe og partileder Liv Signe Navarsete på landsmøtet til Senterpartiet i Loen.

Det skjer etter snart fire år med turbulens og splid i partiets ledelse. I går toppet det seg med utgivelsen av den uautoriserte biografien om Ola Borten Moe — «Pløyboy» - skrevet av VG-journalist Elisabeth Skarsbø Moen.

«Godt og avklart»

Hovedpersonen selv forsøkte å avfeie alle spekulasjoner i gårsdagens «Politisk kvarter» på P2 ved å omtale sitt påståtte forhold til Liv Signe Navarsete som «godt og avklart».

Nå tar stortingsrepresentant Kjersti Toppe bladet fra munnen og forteller hvordan forholdet mellom de to partitoppene har svekket partiet innenfra.

— Dette har vært veldig lammende for partiet. Alt fokus i media har vært på personer, istedenfor politikken. Dette er det jeg får høre fra velgere og tillitsvalgte. «Vi er lei denne kranglingen», sier de til meg. Resultatet av dette er at vi ikke har fått drevet ordentlig politikkutvikling. Det er det ene negative aspektet ved denne saken.

- Hva er det andre?

— For det andre har vi en partileder som ikke har fått arbeidsro. Liv Signe har hatt det veldig tøft. Det å være partileder og statsråd tilsier at man har en hektisk arbeidsdag. Alt som forstyrrer, virker inn negativt. Partilederen må ha folk rundt seg som hun kan stole på og som drar i samme retning.

- Kjørt egne løp

- Hvordan har ledelsen fungert sammen?

Partilederen må ha folk rundt seg som hun kan stole på

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant

— Nestlederen har ikke spilt lederen sin godt, men heller kjørt egne løp. Det har bare nedside for alle. Dette blir ekstra sårbart for et lite parti. Arbeiderpartiet for eksempel er stort. De kan tåle noen statsråder som forviller seg ut på sidelinjen. Men vi er få, og mer avhengige av enkeltpersoner.

- Er det Borten Moes solospill som er problemet?

— Jeg mener det har vært uheldig for Senterpartiet at han gikk ut så tidlig og konkludere om økt oljeboring. Han har fått velgere til å tro at vi har skiftet syn i oljepolitikken. Selv kaller han det for innspill til programkomiteen, men det er ikke slik det oppfattes ute blant folk.

«Uklokt»

- Ola Borten Moe gikk for to uker siden på et sviende nederlag i sentralstyret til Senterpartiet da kun én person støttet hans forslag om å åpne opp deler av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring. Hva tenker du om det?

— Etter at hele denne prosessen er ferdig, så har vi landet der vi var opprinnelig. Da var det uklokt å gå så hardt ut som han gjorde. Det har skapt usikkerhet i våre egne velgergrupper. Vi har et program. Så lenge du sitter på Stortinget gjelder dagens Stortingsprogram, sier Toppe, og viser til at Senterpartiets landsmøte har gått inn for å redusere utvinningstakten på norsk sokkel.

— Når jeg forteller folk om det, så blir de litt sjokkert.

- Blitt usikre på partiet

- Hva har all denne uroen ført til?

— I 2009 var Bergen landets største Sp-kommune med 4200 velgere. Vi har trolig mistet en del av dem. Jeg vet at det er mange miljøbevisste velgere her i Bergen.

Da var det uklokt å gå så hardt ut som han gjorde

Kjersti Toppe om Borten Moes oljeholdning i nord

— Landbruks- og miljøspørsmål er tema som opptar bergenske Sp-velgere. Jeg har fått bekymringsfullt mange tilbakemeldinger fra folk som sier de er blitt usikre på partiet mitt etter denne oljedebatten. Dette er en symbolsak for hvordan vi håndterer miljøutfordringene, og spør du meg vil jeg gjenreise oss som miljøparti. Intet mindre.

- Hvordan går veien videre?

— Jeg håper vi er over dette nå, og det tror jeg vi er. Folk innser at det ikke går an å jobbe på denne måten. Det er stor vilje til å ha fokus på sakene.

«Veldig dyktig politiker»

- Hvordan går det å fortsette med Borten Moe som nestleder etter landsmøtet?

— Det kommer til å gå bra. Han er en veldig dyktig politiker, og en av de beste vi har til å delta i debatter. Men han har ikke vært i takt med grasrota når det gjelder en del viktige områder for partiet.

Kjersti Toppe får støtte fra en rekke Sp-politikere på Vestlandet. Leder for Hordaland Sp, Jostein Ljones, sier konflikten mellom lederne har vært skadelig for partiet.

— Det er ikke tvil om at de to har ulike syn på ting, og det er ikke unormalt i Sp. Det som har vært slitsomt er den manglende lojaliteten mellom de to. Det fører til at man bruker mye energi på dette fremfor de politiske sakene.

Han beklager fokuset som har vært på samarbeidet mellom ledelsen.

— Det har også svekket vår evne til å få ut politiske saker.

Ljones ser derimot tegn til forbedring

— De to har snakket ut, og det har bedret seg. Jeg har ikke inntrykk av at de har noe personlig mot hverandre, men de har fått bedret måten å samhandle på.

- Ikke en gal dame

Tidligere fylkesleder og statssekretær, Steinulf Tungesvik, mener den nye boken om Borten Moe beskriver en vanskelig situasjon for Navarsete.

— Forfatteren beskriver ting og arbeidsmetoder fra Borten Moes side som viser tydelig at hun har hatt ting å stri med som leder, og måten hun har reagert på til tider er ikke unaturlig. Det er ikke en gal dame med et vilt sinne vi snakker om.

Han vet ikke om det vil få konsekvenser for nestlederen.

— Det er opp til ham som blir beskrevet. Men det er en del ubehagelige arbeidsmåter som kommer frem her.

— Hvordan har du opplevd konflikten mellom lederen og nestlederen?

— Det har vært en veldig egenrådig nestleder, som forholder seg friere til vedtak i partiet enn vanlig. Så det har vært kinkig. Men ledelsen har jo klart å samarbeide likevel, for eksempel gjennom valgkampen sist.

Tungesvik mener det har handlet mer om person enn politikk.

— Denne boken tegner da også et bilde av Borten Moe som en som har vært på egen tur og dyrket sin egen makt.

Ola Borten Moe ønsket ikke å kommentere denne saken overfor BT i går.