Aldersblanding, inndeling etter nivå og stasjoner. Undervisning med moderne metoder bidrar til atferdsproblemer og svake resultater, slås det fast i en fersk forskningsrapport.

— Nå har vi data som sier at noe av det norsk skole driver med, er til skade for elever, slår Thomas Nordahl fast. Han er professor ved Høgskolen i Hedmark.

Sammen med forskerne Anne Kostøl og Sølvi Mausethagen har Nordahl undersøkt hvilke skoler som har mye eller lite atferdsproblematikk, og hva som utløser forskjellene.

Bergen mot forskningen

I Bergen har bystyret vedtatt at alle skoler som bygges i fremtiden skal være skoler med åpne løsninger, stasjonsundervisning og individuelle arbeidsformer. Det forundrer Nordahl.

  • Jeg vil gjerne se en god pedagogisk forskningsmessig begrunnelse for at det er fornuftig, sier han.

Skolebyråd Tomas Moltu blir ikke skremt av resultatene i den ferske forskningsrapporten.

— Det blir ingen vesentlige endringer for skolene i Bergen på bakgrunn av dette. Forskningsmaterialet er fortsatt for tynt til at vi kan trekke noen ensidige konklusjoner. Et enstemmig bystyrevedtak ligger til grunn for beslutningen om å satse på mer fleksible skolearealer, sier Moltu.

Skolebyråden tror ikke det er skolebygningen som er viktigst for atferd og læring.

— Lærerne og skoleledelsen er betydelig viktigere enn arealene, mener han.

Entydige resultater

Forskerne mener resultatene i rapporten er entydige. Fellestrekket ved skolene med mye atferdsproblemer var at de organiserte undervisningen i aldersblandede eller nivådelte grupper, hadde stasjonsundervisning og individuell differensiering.

Skoler med få atferdsproblemer hadde mer tradisjonell klasseromsundervisning. Der var undervisningen preget av ro og struktur, det var mye fellesundervisning der læreren forklarte begreper.

— Jeg har undersøkt litt for Bergen, og ser at det ikke ligger noen vesentlige forskjeller i læringsresultater for de tradisjonelle skolene og mer åpne løsninger. Atferd er vanskeligere å måle, sier skolebyråd Tomas Moltu.

Fleksibilitet fremover

Forsker Thomas Nordahl mener det ikke er tvil om at struktur, orden og oversikt i skolen med klare forventninger til elevene, gjør det enklere både å være elev og lærer i skolen.

— Mange av de nye måtene å organisere skolen på, fører til økte atferdsproblemer, sier Thomas Nordahl.

Tomas Moltu er ikke enig.

— Struktur er viktig, men struktur dreier seg ikke bare om vegger, men om hvordan man underviser. Jeg tror fremtiden vil være preget av fleksibilitet, sier Moltu.