– Dette er et dårlig budsjett for Bergen. De byggprosjektene som vi har jobbet med i mange år, høyskolebygget og odontologibygget, var de viktigste i statsbudsjettet for Bergens vedkommende. Det er veldig skuffende å se at regjeringen har sviktet, sier stortingsrepresentant og leder for Bergen Høyre, Torbjørn Hansen.

Hansen viser til at regjeringen Bondevik satte av penger til prosjektering av både høyskolebygg og odontologibygg. Men etter at Øystein Djupedal ble kunnskapsminister har dette stoppet helt opp.

– Det vises til press i økonomien, men realiteten er at SV ikke får gjennomslag når det skal prioriteres i regjeringen. En million til et offentlig bygg har ikke noen større pressvirkning på økonomien enn penger til andre offentlige formål.

SV og Sp kritisk

Hansen mener det er svært alvorlig for utdanningsbyen Bergen at disse byggene er stilt i bero.

– Det skaper stor usikkerhet på utdanningsinstitusjonene når disse ikke får en moderne tilrettelagt ramme rundt studiene. Vi snakker tross alt om milliardinvesteringer, sier Hansen.

Både SVs Ågot Valle og Senterpartiets Rune Skjælaaen er svært skuffet at det ikke er blitt penger verken til odontologibygg eller høyskolebygg i Bergen. Begrunnelsen er presset i økonomien.

– Begrunnelsen er grei nok. Det er for mye byggeaktivitet, men jeg tror ikke det er slik at Olav Thon slutter å bygge kjøpesentre på grunn av press i økonomien, sier stortingsrepresentant Ågot Valle (SV).

Vil stoppe kjøpesentre Hun sier SV vil jobbe for å redusere byggingen av bygg «vi ikke har bruk for til fordel for bygg vi trenger.»

På spørsmål om hvilke virkemidler hun kan tenke seg å ta i bruk, svarer hun at det kan være aktuelt å stoppe utbyggingen av flere kjøpesentre, slik Bondevik-regjeringen i sin tid gjorde.

Stortingsrepresentant Rune Skjælaaen fra Senterpartiet er heller ikke fremmed for å ta i bruk virkemidler som stopper den voldsomme utbyggingen av næringsbygg.

– Vi kan jo innføre en konjunkturavgift for å få til en slik bremsing. Det har vi gjort før, sier Skjælaaen.

Arbeiderpartiets Per Rune Henriksen er ikke like overbevist om at dette er et godt virkemiddel. Konjunkturavgiften var svært omstridt da denne ble innført. Mange investeringer i bedrifter stoppet opp på grunn av denne avgiften.

– Vi må heller ikke stille oss slik at vi øker presset i norsk økonomi. Resultatet kan bli nye renteøkninger, noe som rammer dem som har minst fra før, sier Henriksen.