— Da BKK sendte inn melding om prosjektet, ble det nesten bare fokusert på kabling. Resultatet ble at folk i de berørte kommunene ikke engasjerte seg og ikke møtte opp på folkemøter. Når så BKK senere i prosessen må søke om luftspenn, blir folk forbannet. Det skjønner jeg veldig godt. Det går ikke an å smyge seg unna konflikter på denne måten, sier NVE-direktør Agnar Aas til Bergens Tidende.

Agnar Aas kom med uttalelsene i forbindelse med Høyres åpne høring på Stortinget i går om høyspentlinjer og kabling - ikke minst i Hardanger.

— Folk føler seg lurt

  • Kraftbransjen, som lokale og regionale nettselskaper, må ta ansvar og være lojale overfor rammene Stortinget har lagt. Det vil de i det lange løp være tjent med, sier Aas.

— At folk føler seg lurt blir et problem. Brutte forutsetninger er vanskelig å møte, og det legger et stort press på NVE som må takle dette, sier han.

NVE-direktøren understreker at Stortinget har vedtatt en restriktiv kablingspolitikk på høye spenningsnivåer. Høyspentlinjer kan bare unntaksvis legges i kabel, noe som ikke ble endret da Stortinget reviderte energiloven i fjor.

BKK avviser kritikken

Da NVE ga Statnett konsesjon for bygging av kraftlinjen fra Simadal til Samnanger i 2008, lå bruk av sjøkabel «langt utenfor rammene gitt av Stortinget», sier Aas.

Derfor mener Aas at NVE ikke hadde noe annet valg enn å gi Statnett konsesjon for luftspenn gjennom Hardanger.

Poenget er at verken nettselskapene, Statnett eller NVE kan gå ut over de rammene lovgiver - Stortinget - har gitt.

-Vi må sørge for likebehandling innenfor disse rammene, og så er det opp til politikerne eventuelt å endre rammene, sier Agnar Aas.

— Dette er en kritikk fra NVE som jeg helt og holdent avviser, sier konserndirektør i BKK Nett, Øivind Torkildsen.

— Jeg kjenner meg ikke igjen i Aas sin beskrivelse. Vi har søkt om konsesjon for flere alternativer - ikke bare kabling, sier Torkildsen.

Han påpeker at BKK er underlagt regelverket som sier at prosjektene skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Planene for linjen Mongstad - Kollsnes er revidert flere ganger, noe som også innebærer mer bruk av luftspenn.

Mange ganger dyrere

Under høringen kom det frem at kabling gjennom Hardanger ses på som teknisk mulig av kabelleverandører som Nexans og ABB, men at prisen blir svært høy - anslått av ABB til mellom 3 og 8 ganger kostnaden for luftspenn, mens Nexans mener prisen for sjøkabel ligger nærmere 3 enn 8 ganger prisen for luftspenn.

Stein Øvstebø, leder av avdeling for nett og konsesjon i Norsk Hydro, advarer mot kostnadene ved bruk av kabling.

— Hvis vi forutsetter at en sjøkabel i Hardanger vil øke kostnadene med 3 milliarder kroner i forhold til luftspenn, vil den alene øke nettkostnadene for Hydros metallverk med 15-20 millioner kroner, sa han og viste til at Statnett har planer om å investere 40 milliarder kroner de neste ti årene - og det med dagens restriktive kablingspolitikk.

— Nettkostnadene for forbrukerne vil øke sterkt, selv uten ny kablingspolitikk, påpekte Øvstebø og advarte mot at myndighetene åpner for mer bruk av kabling gjennom håndteringen av kraftlinjen fra Simadal til Samnanger.

NVE opplyste under høringen at de for tiden har under behandling bygging av 2500 kilometer større kraftlinjer i prosjekter som berører rundt 100 kommuner.

Lurer BKK seg unna konflikter? Blir sjøkabler for dyre? Si din mening.