«Kropp og ernæring, media, samfunnsfag og humanistiske fag er trendy, mens matematikk og naturfag, læreryrker, omsorgsyrker og maritim sektor er helt klart utrendy», heter det fra Jobb & Utdanningsmessen på Lillestrøm. Messen starter i dag, og forventer 25.000 mennesker innenfor dørene. 350 utstillere fra 22 land deltar.

— Ungdom i dag søker utdanning som gir en personlig tilfredsstillelse, som uttrykker identitet og som trygger behovet for å gjøre seg synlig gjennom jobben, sier professor Kåre Heggen i en pressemelding.