• Er en del av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø.
  • Skal være hovedadkomst til Bergen Lufthavn Flesland og nærings— og boligområdene i Ytrebygda.
  • Den vil inngå i et overordnet hovedveisystem rundt Bergen sentrum fra Loddefjord via Straume, Birkeland, Rådal, Nesttun og videre til Arna og Åsane
  • Total lengde ti kilometer, herav 8 km tunnel
  • 4-felts hovedvei og 2 tunneler (2 felt i hver retning)
  • 5 kryss
  • Kostnadsoverslag: ca. 2,7 milliarder kroner (2005 kroner)
  • Byggestart byggetrinn 1: august 2006
  • Kostnadsoverslag byggetrinn 1: 1151 millioner kroner (2007 kroner)