RAGNHILD HOVragnhild.hov@bt.no Etter det BT har fått opplyst skal et utvalg med Lodve Solholm som leder gå inn situasjonen i Hordaland-partiet for om mulig å mekle i den fastlåste situasjonen Bergens Tidende beskrev i går. Da skrev BT at ledelsen i Hordaland Frp vil ekskludere både Sigrun Sangholt Natås, Terje Knudsen og John Mandelid. Håper på Lodve Solholm Nestleder Siv Jensen bekrefter overfor BT at sentralstyret i går drøftet situasjonen i Hordaland. Hun understreker at sentralstyret ikke på eget initiativ vil ekskludere noen i fylkespartiet her vest.Også fra andre kilder får BT bekreftet at toppledelsen nå ser med ulyst på å få en ny opprivende eksklusjonsdebatt i partiet.Jensen sier til BT at sentralstyret håper at organisasjonskulturutvalget kan opptre som meklere. — Det viktigste nå er å skape ro og få til en dialog. Det håper vi at Solholm kan bidra med. - Skal granske Solholm var i går kveld overhodet ikke villig til å si noe om hvordan han vil gripe granskingen. - Jeg har sett på tv at jeg skal gjøre en gransking. Men jeg har ikke fått noe mandat, er hans knappe kommentar.Det formelle mandatet kan Solholm få tidligst fredag. Da skal Frp ha landsstyremøte med et sentralstyremøte i forkant. Nestleder i Hordaland Fremskrittsparti, Arne Sortevik, sier at han håper eksklusjonssaken kan være avgjort til påske. - Vi ønsker å få avklart saken så raskt som mulig fordi vi også ønsker ro til å komme i gang med valgkampen. - Jeg er ikke redd Fylkesstyret ville i går kveld ikke konkretisere hvilke "bakmenn" som skal granskes. Men Sortevik sier til BT at ledelsen i fylkesstyret har underlagsmateriale klart til avle vering dersom Solholmutvalget eller sentralstyret ber om det. Som ventet var Sigrun Sangolt Natås den eneste som stemte mot vedtaket om gransking i går.- Jeg er ikke redd for å bli ekskludert, sa Sangolt Natås, som møter i fylkesstyret i egenskap av leder for fylkestingsgruppen.- Jeg har alltid vært lojal og har aldri gjort noe som gjør at jeg kan bli kastet ut. Ble kastet på gangen Også opprører Terje Knudsen møtte på årsmøtet, men gikk ut allerede før eksklusjonssaken var ferdig behandlet. John Mandelid nøyde seg derimot med et kort møte med pressen utenfor møtelokalene.Haoko Tveit som var kommet fra Kvam for å høre på debatten, ble kastet på gangen sammen med pressen.- Vi vil ikke ha andre enn styret her når vi drøfter personsaker, sa leder Jon Koløy.