TRULS SYNNESTVEDT

— Men ennå mangler prikken over i'en, nemlig smijernsornamentene på taket, sier Roger Iversen, leder i Damsgård Kulturhistoriske Forening.

Iversen var mannen som for noen år siden fant demonterte deler av Skur 11 - i en hage i Alvøen. På et tidspunkt da kommunen hadde bestemt seg for å frede og restaurere det hundre år gamle lagerskuret på Bryggen.

BT har tidligere fortalt historien om hvordan Roger Iversen fant originaldeler av Skur 11-søylene i hagen hos en privatperson i Alvøen. Der hadde de ligget i 25 år, og var blitt portstolper i en hagemur.

Men eieren lot seg overtale til å gi fra seg både søylene og de sneglehusformete kapitelene, og dermed fikk kommunen på plass viktige opprinnelige deler i arkitekt Jens Z. M. Kiellands bygg fra forrige århundreskifte.

Hvor er knektene?

Takket være stor innsats fra både fylkeskonservator, byantikvar, andre kommunale avdelinger og etater, og Arkitektkontoret Wiberg, står Skur 11 i dag som en perle på Bryggen. En litt spesiell perle, men like fullt en perle.

Det står nesten som da det ble bygget i 1904. Men bare nesten.

— For de opprinnelige smijernsknektene på taket mangler fremdeles, forteller Roger Iversen. Han antar at dette ornamentet ble fjernet en gang på 1970-tallet, samtidig som søyletoppene og kapitelene, i den tro at bygget skulle rives.

— Jeg håper og tror at smijernet er lagret et eller annet sted og at det fremdeles kan la seg oppspore, sier Iversen.

De originale spirene, som kan ses på det gamle bildet, er derimot i god behold, ligger lagret hos Havnevesenet og skal på plass igjen.

— Smijernsknektene som er forsvunnet kan langt på vei lages nye etter tegningene som finnes, men alle detaljene kan ikke ses på tegningene, derfor ville det vært fantastisk om originalene kunne oppspores, sier Iversen - og håper at det finnes BT-lesere som vet beskjed om hva som skjedde med smijernet for 25 år siden.

Dersom noen har tips om hvor smijernet fra Skur 11 kan befinne seg, kan de ta kontakt med BTs Tett på-redaksjon, som skal formidle tips videre.

Kanskje kan Skur 11 bli enda flottere enn det allerede er.

ORIGINALEN: Slik så originalen av Skur 11 ut. De savnete smijernsornamentene ses tydelig på taket. Hvor er de i dag?
DETALJER: Slik har Knut Wiborg hos Arkitektkontoret Wiberg AS tegnet smijernet på taket av Skur 11 etter et gammelt foto. Men fotoet avslører dessverre ikke alle detaljene, derfor er man på jakt etter originalen.<p/> TEGNING: ARKITEKTKONTORET WIBERG AS