— Noen av plasseringene av de midlertidige barnehagene har vært så vellykkede at de er blitt permanente.

Leserne diskuterer: Si din mening om barnehagene i Bergen

Det sier Lisbeth Glørstad Aspås, bygningssjef i Trondheim kommune.

— Andre barnehager er blitt fjernet, men de aller fleste plasseringene har fungert veldig bra. Derfor blir de stående.

I går skrev BT om Bergens kommunes midlertidige barnehager som blir møtt av motstand og harme. Mot seks av åtte bygg er det kommet protester. Klagerne stoler ikke på at byggene blir midlertidige, selv om det blir avvist av byråd Hans- Carl Tveit.

I Trønderbyen er det nettopp det som har skjedd. To av de midlertidige barnehagene har allerede blitt permanente, og ytterligere to er til vurdering.

Klager førte ikke frem

For to år siden satte Trondheim i gang en offensiv for utbygging av midlertidige barnehager for å skaffe full barnehagedekning. Forutsetningen var at disse skulle tas bort innen 2008.

— Vi fikk inn en del klager fordi de midlertidige barnehagene ble plassert på friområder som ble brukt av andre til andre formål, sier byggesakssjefen.

Det hindret likevel ikke Trondheim kommune i å sette i gang utbyggingen. Helt uproblematisk, ifølge bygningssjefen.

— Klagene var ikke til hinder. Vi vurderte det slik at dersom klagene skulle bli tatt til følge, enten ved at vi selv innså at vi hadde gjort en feil eller ved at fylkesmannen opphevet vedtaket, så ville barnehagebrakkene være enkle å fjerne.

Ferista og Kyvannet er to midlertidige barnehager som er blitt permanente. Ytterligere to er til vurdering.

— Det har skjedd etter en nøye reguleringsprosess. Plasseringen har vist seg å være god, derfor har vi ombestemt oss. Tilbud om friluftsbarnehage er populært, forklarer bygningssjefen.

Alle barnehagene ligger innenfor Bymarka, som var et av de mest konfliktfylte områdene. Særlig natur- og idrettsorganisasjoner har reagert. Kommunen er blitt beskyldt for alvorlig tillits- og løftebrudd.

- Fellesskapet viktigst

Hans Carl Tveit står fast på at de midlertidige barnehagene i Bergen skal forbli midlertidige.

— Kan du love at de midlertidige barnehagene er borte innen tre år?

— Vi har ikke til hensikt å gjøre noen av disse permanente. Der hvor vi legger bånd på eksisterende aktivitet, er det ikke aktuelt å ha permanent barnehage, sier Tveit.

Han viser da til Kristianborg, Montanamarken og Skansemyren.

— I Olsvik er det kommet ønske om permanent barnehage, og noen av de andre stedene kan det bli aktuelt med barnehage i nærområdet.

Tross i noen naboklager underveis, er bygningssjefen i Trondheim fornøyd med plasseringen av de midlertidige barnehagene.

— Vi har lagt vekt på å finne tomter som er godt egnet, og har ikke tatt ballplasser. Vi har for det meste tatt restareal i utkanten av parkområder, sier Aspås.

Hun mener folk må vise forståelse for at dette er et fellesløft som samfunnet må ta.

— Plasseringen av midlertidige barnehager vil alltid være til ulempe for noen, men her må fellesskapets interesser være det viktigste.

I dag har byen full barnehagedekning.

LANG, LANG BRAKKE: Trondheim kommune ga seg selv dispensasjon fra forbudet mot å bygge innenfor Bymarka. Ferista barnehage skulle være en midlertidig løsning frem til 2008. Nå blir den stående. Klagerne i Bergen frykter det samme skal skje her. FOTO: Marianne Dybdahl
Bergens Tidende