– Den gang hadde de ikke nytte av oss. Men nå ser at de ikke klarer full barnehageutbygging. Da er vi gode nok, ler parklederne Randi Lyssand og Ann-Merete Egge.

Sammen med 30 barn venter de på at en delegasjon politikere fra komité for oppvekst skal ankomme Sælemyr barnepark i Fyllingsdalen.

Noen timer senere vedtar komiteen å øke tilskuddet til barneparkene fra 1900 til 2700 kroner per barn. Forslaget er et resultat av budsjettforliket mellom Ap og byrådspartiene, og vil høyst sannsynlig bli endelig vedtatt i bystyret.

– Ikke kamuflasje

For to år siden tok politikerne til orde for å legge ned størsteparten av dette tilbudet, som ble oppfattet som gammeldags og dårlig. I desember 2004 oppfordret byråd Hans-Carl Tveit barneparkene til å vurdere ombygging til barnehage.

Politikerne avviser at retretten skal kamuflere vanskene med å skaffe nok barnehager.

– Men vi må ha en avlastning så lenge vi ikke har full barnehagedekning. Dette er et flott tilbud for mange. Jeg har snakket med parkledere som måtte gå ned i lønn fordi kommunen kuttet støtten. Og de er jo ikke akkurat høyt lønnet fra før, sier Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Lønnsnivået for parklederne er rundt 110.000 kroner i året. Da jobber de fire timer om dagen.

Barneparkbyen

Venstres Gyri Skre er skeptisk til å opprettholde alle barneparkene.

– Barnehage er et bedre tilbud. Jeg synes ikke det er godt nok at toåringer skal være ute fire timer hver dag. Dette er et midlertidig supplement, sier hun.

Bergen er Norges barneparkby nummer én. 1250 barn mellom to og seks år går i park, et tall som overgår Oslo. Både i Trondheim og Stavanger har man lagt ned alle barneparker med kommunal støtte.

– Vi kan ikke bare sette kroken på døren for 1250 barn. Vi har store nok problemer på barnehagefronten, sier komitéleder Oddny Miljeteig (SV).

Etterspørselen etter parkplasser er fortsatt stor. I fjor var 90 prosent av plassene besatt. Nesten halvparten av dem var toåringer – et resultat av at det er vanskelig å få småbarnsplass i barnehage.

– Vi har venteliste. Foreldrene vil gjerne ha inn barna samme måned som de fyller to, forteller parklederne i Sælemyr.