Klokken 10.00 presenterer finansminister Sigbjørn Johnsen årets statsbudsjett. I ukene forut for dette har statsråder og stortingsrepresentanter presentert budsjettet stykkevis og delt under vignetten budsjettlekkasjer. Bare i dag morges har flere store lekkasjer blitt presentert.

De ferskeste lekkasjene

Bergens Tidende kan fortelle at det settes av 100 millioner kroner til byggestart for E39 mellom Bergen og Os.

Aftenposten kan fortelle at nyslått kulturminister Hadia Tajik legger frem et rekordbudsjett for 2013. 0,96 prosent av statsbudsjettet, nærmere ti milliarder kroner, settes av til kultur. Tajik har latt lekkasjene flomme etter at hun overtok taburetten. Aftenposten har i dagens avis laget en oversikt som viser at hun har lovet bort 411,9 mill. kr av budsjettet sitt de siste to ukene.

I BA kan vi i dag lese at Bergen kommune får 6,5 millioner kroner til områdesatsing neste og Håkonshallen får 15 millioner kroner til nytt tak. BA skriver også at det bevilges 105 millioner kroner til kunsthøyskolen neste år, men om dette går til drift eller til et nybygg, forteller avisen ikke.

I Dagsavisen i dag kan bistandsminister Heikki Holmås fortelle at bistandsbudsjettet øker med drøye to milliarder kroner neste år. Det betyr at dette budsjettet har økte fra 15 til 30 millioner kroner i løpet av den syv år lange rød-grønne regjeringsperioden.

Lekkasjestrategi

Det er ikke tilfeldig hvordan budsjettlekkasjene fordeles. De er såpass mange og skal lekkes av såpass mange forskjellige personer, både statsråder og stortingsrepresentanter, at et eget utvalg av statssekretærer har måttet ta seg av fordelingen. Hensikten med de mange lekkasjene er å kunne løfte frem enkelte budsjettgodbiter før rushet kommer og drukner alle detaljer.

Det kan gi den enkelte minister eller stortingsrepresentant en mulighet for å fremstå i et mer positiv lys. Dessuten er det valgkamp til neste år, og da kommer det godt med å kunne avsløre en positiv budsjettnyhet.

Budsjettlekkasjene er så godt som uten unntak et resultat av at regjeringsapparatet har bestemt seg for å lekke, og da lekkes utelukkende positive nyheter. Negative budsjettnyheter er som oftest et resultat av at en journalist ha klart å grave dem frem, mot regjeringsapparatets uttrykte ønske.

De største lekkasjene

Og NRK kan i dag fortelle at det vil bli hentet 125 mrd. kroner fra Oljefondet, ca. 3,3 prosent, til årets statsbudsjett. Dette er noe under fire prosent av Oljefondet, men noe mer enn tre prosent, som NRK i går meldte ville bli bruk av Oljefondet.

NRK kunne også melde at vi i dag får tidendes togbudsjett som skal løfte Norge ut av den jernbanemessige avkroken vi ifølge SV-leder Audun Lysbakken altfor lenge har befunnet oss i.

Statsminister Jens Stoltenberg kunne i går love at Nasjonal Transportplan ville blir overoppfylt med 1,5 milliarder kroner.

Stoltenberg kom også med en budsjettlekkasje på landsmøtet til Handel og Kontor. Han lovet økte rammer for Husbanken, flere kommunale utleieboliger, startlån til ungdom og flere studentboliger til neste år.

Regjeringen har og lovet 1,5 milliarder kroner til et nytt isgående forskningsfartøy.

Lokale lekkasjer

BT har de seneste ukene hatt flere budsjettlekkasjer, en av lekkasjene kommer for andre gang. Det gjelder de 50 millioner kronene som skal settes av til oppstart av dobbeltspor mellom Bergen og Arna.

BT skrev også om de ti mrd. kronene næringsminister Trond Giske har satt av på sitt budsjett til mineraljakt i Sør-Norge.

Dagsavisen melder at kulturdepartementet har satt av ti millioner kroner til salg av norsk film i utlandet.

Asker og Bærums Budstikke skriver at Henie Onstad Kunstsenter vil få en million kroner på statsbudsjettet.

Diverse aviser melder at det er satt av penger til å bygge ferdig ti km med dobbeltspor langs Østfoldbanen.

I Telemarksavisa kan AUF-leder Eskil Pedersen fortelle at Ungdomsgarantien utvides neste år og at det er avsatt av 30 millioner kroner til dette.

BT kunne tidligere denne måneden melde at klimaforskningen skal styrkes med 47 millioner kroner neste år. Bjerknessenteret i Bergen får fem millioner av disse.

Romerikes Blad møtte den forrige kulturministeren Anniken Huitfeldt samme dag som hun skiftet post til arbeidsminister. Da kunne hun fortelle om midler til restaurering av et teknisk kulturminne langs Sagelva.

Enda flere lekkasjer

Adresseavisen kunne 29. september melde at den kulturelle skolesekken skal fylles med 14 ekstra millioner til neste år. Det var kulturministerens som avslørte denne budsjettlekkasjen i Trondheim.

NRK kan melde at det er satt av penger til ytterligere 600 lærerstillinger i ungdomsskolen. Samtidig droppes maksgrensen hva angår lærertetthet i ungdomsskolen.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsens har lovet ekstra millioner blant annet til Musikkhøgskolens kunstneriske forskningsprosjekter.

Regjeringen gir 100 millioner kroner til brystrekonstruksjon over statsbudsjettet for 2013. Det bekreftet helseminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Politiet skal blant annet få et nytt beredskapssenter i Oslo og muligens også økt bemanning, nødetatene skal øve mer og utstyres bedre, helikopterberedskapen på Rygge skal styrkes og det skal satses videre på IKT og utviklingen av det nye nødnettet.

Regjeringen vil foreslå å utvide foreldrepermisjonen som tilfaller fedrene med to uker.

Senterpartiet har fått gjennomslag for en kampsak, nemlig overgang fra krone— til prosenttoll på import av kjøtt og ost.

Helseminister Jonas Gahr Støre har og lovet 40 millioner til sjekk av tenner for alle over 75 år samt medisinen dabigatran på blå resept til pasienter med hjerteflimmer.

De siste lekkasjene

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) gjør forsøksordningen som gir funksjonshemmede rett til transport til og fra jobb og skole, permanent og landsdekkende.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) har røpet at det skal settes av drøyt 70 millioner kroner til en uketime med kulturskole for de minste,

Næringsminister Trond Giske (Ap) lover 25 millioner kroner til økt satsing på reiseliv.

Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) skal bruke 200 millioner kroner til 270 nye stillinger i det kommunale barnevernet.

Sp-leder Liv Signe Navarsete har vært med på å fronte løftet om 320 millioner kroner i økt tilbakebetaling av moms til frivillige organisasjoner.

Etter å ha kollapset to år på rad i forbindelse med skatteoppgjøret, øker regjeringen budsjettposten til den statlige forbrukerportalen Altinn med 100 millioner kroner til 258 millioner neste år.