— Nå skal vedlikeholdet opp på neste møte i det kommunale utsmykningsfondet, sier Knut Ormhaug som både er sjefkonservator ved Bergen Kunstmuseum og medlem av fondet. - Hensikten er å dra dette arbeidet i gang igjen.

Tilstandsrapporten ble utarbeidet for rundt to år siden. Da hadde manglende vedlikehold av byens statuer vært tatt opp et par ganger. I fjor sommer sa kulturbyråd Per Inge Vannebo til BT at han skulle følge opp renholdet av statuene. Kunstneren som utarbeidet tilstandsrapporten var interessert i å fortsette arbeidet, og Grønn avdeling forsøkte å få 500.000 kroner til arbeidet inn på 2003-budsjettet. Uten hell.

— Skulpturer som element i parker er Grønn avdelings ansvar, mens ansvaret for det kunstfaglige ligger hos kunstmuseet, sier parksjef Sissel Lerum. ý Vi vurderte et behov for trekvart årsverk til en som skulle ta seg av arbeidet med renhold og annet vedlikehold, men det var ikke mulig for byrådet å finne budsjettmidler til dette. Vi kan bare påpeke et behov for vedlikehold av skulpturer ýetter bydelsorganiseringen ligger driftsansvaret i bydelene. Det er opp til dem hvordan de bruker sine ressurser.

Hvordan har Michelsen det?

— Det er sørgelig dårlig med kunnskap rundt dette, sier Ormhaug. - Vi har tilstandsrapporten, ja, men statuene kan ha svakheter vi ikke vet om. De er ikke alltid så lette å se som fugleskitt og grønske.

— Edvard Grieg i Byparken og J. C. Dahl på Permanentens fasade hadde trengt ettersyn ý og ingen vet hvordan det står til med Christian Michelsen der han rager rundt 20 meter i været.

Vi regner med at de eldste statuene våre er i dårlig forfatning. Men offentlige skulpturer er avhengige av offentlige budsjetter.

Jevnlig renhold hjelper noe, i hvert fall på det ytre. Men bronseskulpturer burde også vært vokset én gang i året - det er normal prosedyre i «byer vi kan sammenlikne oss med.»

— Ekspertise på dette feltet finnes ikke i Norge. Tenk om vi kunne få i gang et konserveringsmiljø for stein og bronse, et kompetansesenter her i Bergen, ønsker Ormhaug høyt. Byen med de mange statuer og skulpturer kunne tydeligvis trenge det. I mellomtiden håper vi på en vedlikeholdsplan.

UTILGJENGELIG: Det er ikke så lett å se hvordan Ambrosia Tønnesens J. C. Dahl har det oppe på Permanentens fasade, men han har sittet der siden 1902.<p/>FOTO: GIDSKE STARK