JAN I. ELIASSEN

Brannsjef Helge Eidsnes sier seg villig til at rivningsarbeidet av deler av dagens hovedbrannstasjon kan starte allerede fra kommende årsskifte for å gi plass til Gulating Lagmannsretts planlagte rettsbygning mot Kaigaten. Da vil bare den gamle røde brannstasjonen stå tilbake, mens alle gamle provisorier og garasjer i kvartalet forsvinner.

Innen en måned skal Gulating lagmannsrett ha bestemt seg for om de ønsker å starte klargjøring av tomten for bygging våren 2005, eller om de vil vente til den nye hovedbrannstasjonen på Nygårdstangen står klar våren 2006.

— Jeg foretrekker at de venter, men kan godta at de setter i gang så fort som mulig, sier Eidsnes.

Ifølge Eidsnes må forberedelsene til flytting av brannbiler, mannskaper og utstyr i så fall starte umiddelbart. For å unngå midlertidig stengning av Årstad flyttes den første bilen dit allerede i dag.

Eidsnes vil etter hvert flytte ytterligere deler av mannskap og bilpark fra hovedbrannstasjonen til Årstad som en midlertidig løsning frem til våren 2006. Deretter skal Årstad brannstasjon som planlagt nedlegges og selges.

Han peker på at kostnadene ved flytting av virksomhet fra Hovedbrannstasjonen til Årstad må bekostes av Gulating.

Eidsnes understreker at bystyrevedtaket fra 15. desember 2003 står fast. Brannvesenet skal spare 4,5 millioner kroner og har allerede nedbemannet med ti stillinger i beredskap. Ny brannordning er utarbeidet og skal vedtas av bystyret 21. juni i år.