I juryens begrunnelse er det gjort et poeng av BT-kåringen.

«Janmyrs forskning berører viktige og vanskelige rettspolitiske spørsmål og hun deltar aktivt i samfunnsdebatten med formidling av forskningsbasert kunnskap, det være seg i dagspresse, ved blogginnlegg eller i faglig-pedagogisk sammenheng for lærere eller studenter. Høsten 2013 pekte Bergens Tidende henne ut som en av UiBs unge og mest lovende forskere fra det rettsvitenskapelige feltet».

Janmyr er jurist og har arbeidet med folkerett, statsrett og menneskerettigheter.

Selve Meltzerprisen gikk til professor Kenneth Hugdahl. Han er i et eksklusivt selskap. Tidligere har Meltzerprisen gått til forskere som Kari Wærness, Bjarne Iversen, Holger Ursin og Gunnar Skirbekk.

Hugdahl sier til UiB nettside at han ble målløs da rektor Dag Rune Olsen ringte og informerte om tildelingen.

— Det betyr utrulig mye for meg. Det å bli sett pris på av sine egne gjørr denne prisen heit spesiell for meg. Av dei prisene og utmerkingene jeg har fått er nok denne den jeg setter høyest, sier Hugdahl, som blant annet har fått Helse Vests forskingspris i 2006, er innvalgt medlem i både Det norske og finske vitenskapsakademi og er æresdoktor ved Universitetet i Turku.

Hugdahl er psykolog og har jobbet mye med hørselhallusinasjoner.

Meltzerfondets pris for fremragende formidling gikk til språkprofessor Gunnstein Akselberg, som får ros for å styrke båndene mellom universitetet og samfunnet rundt. Akselberg kjenner mange som språkeksperten med ukentlig spalte i NRK Hordaland.

25 år gamle Michał Pilipczuk får den andre prisen til yngre forskere. Han tok doktorgrada i 2013, og har tidligere to mastergrader i matematikk og informatikk fra Universitetet i Warszava.