— Dette skyldes ene og alene Bergen tingrett sin rolle i saken, er Melings korte kommentar.

Meling mener Bergen tingrett er inhabil fordi sorenskriver Erik Elstad og dommer Ronny Bølgen kom med flere uttalelser til pressen rett etter drapet.