Den profilerte advokaten går knallhardt ut mot aktor etter at det i går falt dom i Union-saken. Brynjar Melings klient fikk fire år og et halvt års fengsel for å ha fraktet 30 kilo hasj til Bergen.

— Da er det et paradoks å tenke på at personene politiet mener var hans oppdragsgivere, verken blir tiltalt eller dømt. De har tvert imot fått erstatning.

Union-sjefen dømt

I februar 2003 beslagla politiet 30 kilo hasj utenfor Union MCs gamle lokaler på Nesttun. Narkotikaen hadde en gateverdi på over én million kroner.

Gulating lagmannsrett mener det var den 41 år gamle Union-lederen som hadde bestilt og betalt for hasjen. Han ble dømt til fem og et halvt års fengsel.

Strenge straffer fikk også de to brødrene som fraktet narkotikaen til Bergen. Melings klient fikk fire og et halvt år. Den andre slapp med tre års fengsel.

Samtidig fikk oppdragsgiveren deres, et fullverdig medlem av Hells Angels, bare ti måneders fengsel. Dette fordi retten mente han ikke visste at det var mer enn ett kilo hasj som skulle til Bergen.

Ifølge dommen organiserte han bare transporten på vegne av en ukjent avsender på Østlandet.

Henla sakene

Politiet var sikre på at denne avsenderen var Hells Angels Oslo. Fire medlemmer av klubben var lenge siktet, og etterforskningsledelsen innstilte på at flere av dem burde tiltales.

Dette rådet trosset statsadvokat Gert Johan Kjelby. Han tiltalte bare et av de fire HA-medlemmene. Sakene mot de tre siste ble henlagt etter bevisets stilling. Minst en av dem har senere fått flere tusen kroner i erstatning.

— Statsadvokaten driver dårlig fiskeripolitikk. I denne saken har han latt storfiskene gå fri, sier Brynjar Meling.

Han reagerer på at hans klient, som bare har hatt en kurerrolle, blir sittende igjen med svarteper.

— Det er urimelig med tanke på at han som bestilte stoffet bare får ett år lengre straff, og de politiet mener var selgerne, går fri.

Aktor forundret

Statsadvokat Gert Johan Kjelby reagerer med undring på kritikken.

— Advokat Meling vet utmerket godt at det trengs bevis også for å dømme store fisker, sier Kjelby.

Han står fast på at det bare var grunnlag for å tiltale seks av de totalt elleve som var siktet i saken.

Men at hovedmennene bak hasjsmuglingen ikke ble tatt, er han enig i.

— Når det gjelder mottaksapparatet i Bergen, mener jeg vi har plassert ansvaret der det hører hjemme. De store bakmennene i narkotikasaker tar vi sjelden. Det klarte vi heller ikke i dette tilfellet, sier statsadvokaten.