ROY HILMAR SVENDSEN

— Flere har snakket om å få meg ekskludert fra klubben, sier Stein Jenssen.

Jenssen sier det nå er blitt umulig for ham å være medlem i Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb (BHPK), på grunn av klubbens iherdige kamp for å få bygget traktorvei til den 534 meter høye fjelltoppen Tverrmeisa nordøst for Livarden i Fana.

— Jeg har gått turer på Tverrmeisa siden jeg var guttunge, og vil ikke ha noe bilkjøring opp der. Bare tanken skjærer meg i hjertet, sier Jenssen.

- Drøy tone

Som medlem i både Bergen Turlag og Norges Naturvernforbund, har Jenssen jobbet aktivt for å få stoppet veiplanene. Årsaken til at han nå velger å melde seg ut, er at han ikke lenger føler seg velkommen i klubben med sine meninger.

— Til å begynne med begynte noen å snakke om eksklusjon. Jeg fikk høre fra flere at de skulle sørge for at jeg ble fratatt paraglidingssertifikatet mitt. Flere innlegg jeg har skrevet på diskusjonsforumet vårt, er blitt fjernet. Tonen har til tider vært ganske drøy, sier Jenssen.

Han mener det i utgangspunktet burde være uproblematisk for et medlem å være uenig med klubben sin i et slikt enkeltspørsmål.

— Det bør være takhøyde for andre meninger, sier Jenssen, som nå har meldt seg inn i en tilsvarende klubb på Voss, for å stå fritt til å bekjempe veiprosjektet. Han understreker at han håper å kunne melde seg inn igjen i Bergens-klubben når striden om Tverrmeisa er over.

- God takhøyde

Nestleder i BHPK, Andreas Rieber Borgnes, hevder det er god takhøyde i klubben, og forsikrer at de ikke har til hensikt å kneble noen.

— Jeg syns det er leit at Jenssen er så uenig at han vil melde seg ut. Vi ekskluderer ikke medlemmer, i alle fall ikke fordi de er uenige med klubben. Tvert imot, vi har full respekt for dem som mener noe annet, sier Borgnes.

— Jenssen hevder det har vært snakk om å frata ham sertifikatet?

— Noe slikt har aldri vært tema for styret. Det ville være helt utenkelig og juridisk uholdbart. Det kan selvfølgelig være at et og annet medlem har blitt litt sint og sagt noen ord som ikke har vært helt på sin plass. Litt krangling blir det alltid i slike ting, men det er jo veldig kjedelig. Jeg synes Stein Jenssen er en veldig hyggelig fyr, og respekterer selvfølgelig meningene hans, sier Borgnes.

Snarlig avgjørelse

Veiplanene har fått grønt lys av komité for miljø og byutvikling, og er nå sendt til Moderniseringsdepartementet for en endelig avgjørelse på statlig plan. Fylkesmannen i Hordaland er selv klager i saken, og har derfor sagt seg inhabil. Departementet bekrefter overfor BT at saken vil bli oversendt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Avgjørelse i saken vil ventelig foreligge i månedsskiftet januar/februar.

Stein Jenssen håper i det lengste at Fylkesmannen blokkerer kommunens ja.

— Hele naturopplevelsen blir forringet hvis det kommer bilvei. En ting er en turvei som det til nød går an å kjøre bil på, men denne veien lages jo for å bli brukt, mener han.

— Klubben sier at veien bare vil bli brukt om lag 45 dager i året. Det er da ikke all verden?

— Problemet er at bilbruken vil bli på akkurat de dagene hvor folk er ute og går tur, fordi man er avhengig av pent vær for å fly.

Tror på seier

Andreas Rieber Borgnes i BHPK mener veien ikke vil bli sjenerende for andre folk.

— Man kommer ikke til å se veien før man går rett på den. Dessuten har vi tro på at veien vil gjøre Tverrmeisa til et mer attraktivt turområde for dem som bruker fjellene i Fana.

Han forteller at klubbmedlemmene har godt håp om at Fylkesmannen vil gi klarsignal til byggestart, og sier at klubben uansett ikke er innstilt på å gi seg.

— Når de folkevalgte har sagt ja med så stort flertall (12 mot 2 stemmer, journ.anm.), kan jeg vanskelig se hvordan Fylkesmannen skulle kunne si nei. I så fall må man kunne stille spørsmål ved demokratiet i denne prosessen, sier Borgnes.

PROTESTERER: Stein Jenssen melder seg ut av Bergen Hangglider og Paraglider Klubb i for å stå fritt til å kjempe mot veiprosjektet opp til Tverrmeisa. - Jeg vil ikke ha bilkjøring opp der. Bare tanken skjærer meg i hjertet, sier Jenssen. <br/>Foto: KNUT EGIL WANG