Bak anmeldelsen står Aksjonskomiteen for rettferdig innkreving og bruk av bompenger. Anmeldelsen er underskrevet av Kaare Hartmann og Ola Prestmo.

Motstand mot Bybanen er komiteens fremste hjertesak.

– Åsabuene har sovet i timen, sier Kaare Hartmann til bt.no.

– De har altfor lenge funnet seg i betale bompenger i Sandviken uten å få noe som helst igjen for det. Alt som tas inn av bompenger i Bergensprogrammet fra 2002 til 2015 går til prosjekter i Bergen sentrum og lenger sør. Og i denne perioden må de som kjører gjennom Sandviken betale over 1 milliard kroner, sier Hartmann.

I anmeldelsen henvises det til direktiver fra EU hvor det fremgår at de som betaler bompenger skal ha direkte nytte av pengene gjennom investeringer på den strekningen de kjører.

– Det er ikke tilfelle i dag for dem som betaler bompenger i Sandviken, sier Kaare Hartmann. Derfor ber vi om at ESA krever stopp i bompengebetalingen i Sandviken, sier Hartmann.

JAN M. LILLEBØ