«Pocket bike» er ein bitte liten motorsykkel, det kan også vera ein firehjuling. Folk flest ser på dei som motoriserte leiker, og populariteten er aukande. Effekten på motoren er vanlegvis fire kilowatt.

Det er Vegstellet som har meldt saka til politiet.

— Desse syklane er lette å trimma, og kan koma opp i ein fart på 80 kilometer i timen. Ingen motoriserte innretningar som kan køyra fortare enn seks km/t, kan brukast utan registrering, med tilhøyrande skilt og forsikring, seier sakshandsamar Frode ØrbeckPrestegard ved Voss og Hardanger Distriktsvegkontor til Bergens Tidende.

Men for «pocket bike» er det til no ikkje opna høve til registrering. Dermed kan han ikkje lovleg brukast i kongeriket, heller ikkje inne på eige stovegolv.

Vedkomande som er meld til politiet, er observert køyrande på veg, til overmål utan hjelm.

— Om vedkomande køyrde på eller utanom vegen, spelar for så vidt inga rolle. Ulovleg er det uansett, seier Prestegard.

— Kan det vera aktuelt å melda dei som sel ulovlege køyrety?

— Nei, det er ingen heimel for å nekta handelen. Men det skulle vore interessant å vita kva seljaren opplyser til kunden. Ein skulle tru at ei korrekt opplysning om at vara slett ikkje kan brukast, vil verka sterkt hemmande på salet, seier Prestegard.

No blir det opp til politi, påtalemakt og eventuelt domstolane å bestemma straffereaksjonen. Vegstellet ser gjerne at det blir slutt på leiken før nokon blir ihelkøyrd.