Blant de 17 kandidatene til Statens tiltakspris for bostedsløse 2006, kunne Kommunal— og regionalminister Åslaug Haga (Sp) tirsdag hedre to prosjekter med 75.000 kroner.

Meland kommune etter vellykket gjennomføring av et selvbyggerprosjekt. Kommunen legger til rette for at ungdom lettere får innpass i boligmarkedet, samtidig som vanskeligstilte får mulighet for viktig yrkespraksis og utdanning. 30 prosent av deltakerne er vanskeligstilte.

Les mer om selvbyggerprosjektet her: Fikk bygge egen bolig, sluttet med kriminalitet

Og det er slett ikke første gang selvbyggerprosjektet vinner pris. I februar fikk prosjektet Det Nytter-prisen 2006.

Den andre prisen går til boligskolen på SAFIR (Senter for frivillig innsats i rusfeltet) fikk pris for sin innsats med å hjelpe folk som har levd ustabile liv i lang tid, tilbake i egen bolig.

Skolen, som drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors i Oslo, tilbyr kurs i praktiske temaer som matlaging, økonomistyring og oppussing. I tillegg får deltakerne råd om hvordan de kan takle isolasjon og ensomhet.

– De to vinnerprosjektene er så gode at jeg er glad vi fant penger på budsjett til å premiere begge, sier underdirektør Bente Osnes i Husbanken Region øst, som har ledet juryens arbeid.

Statens tiltakspris for bostedsløse er en hederspris på 75.000 kroner som skal premiere nytenkning i arbeidet med regjeringens strategi mot bostedsløshet; «På vei til egen bolig». Husbanken koordinerer arbeidet med strategien.