Den pensjonerte lektoren fra Åsane er i full krig med ordfører og rådmann og føler seg lurt og bedratt fra ende til annen. Kjøpte område — Nei, tvert imot, vi har prøvd så godt vi kan å finne en minnelig ordning med Sørensen, svarer ordfører Solbjørg Åmdal Sandvik (H).Striden gjelder en tomt på to mål som delvis ligger midt i et nytt boligfelt i Moldekleivmarka og delvis strekker seg inn i et friluftsområde. Ekspropriasjon Utbyggeren, Heiane AS, kjøpte et område på 58 mål av kommunen for seks år siden, uten å vite om den private parsellen. Heller ikke de kommunale myndigheter kjente til denne teigen, fordi den ikke var tegnet inn på noe kart da kommunen kjøpte hele området av en gårdbruker allerede i 1985.Etter alt å dømme ender konflikten med ekspropriasjon. Kommunestyret har nettopp gitt grønt lys. Men som en siste utvei har kommunen tilbudt seg å betale Sørensen 100.000 kroner for tomten, mens han krever det tredobbelte ý eller i det minste fullverdige erstatningstomter. Flere ganger i arv Det er et eiendomsforhold som strekker seg femti år tilbake i tid som ligger bak denne famøse konflikten. Tomten er skylddelt og tinglyst og har gått i arv fra den ene til den andre. Ingen på eiersiden gjorde innvendinger da kommunen bestemte seg for å regulere en stor del av Moldekleivmarka til boligformål. Så sent som i fjor var det Sørensens 92-årige tante som eide tomten. Da hun døde i august, arvet Sørensen den attraktive utsiktstomten. Politianmeldelse Asbjørn Sørensen nevner foraktelig at kommunen i 1998 tilbød seg å betale bare 16.000 kroner for de to målene da den pinlige blunderen ble oppdaget. Det var samme pris som kommunen betalte i 1985 for tilsvarende råtomter i marka.- Det ville ikke ha vært nok til en garasje engang! fnyser han harmdirrende og viser BTs medarbeidere omkring på tomten.Sørensen oppdager til sin forbløffelse at utbyggeren allerede har anlagt vei tvers over tomten. Det var ikke gjort sist han var der.- Dette ender med politianmeldelse. Det er det frekkeste jeg har sett! smeller han i. Ordføreren oppgitt Ordfører Solbjørg Åmdal Sandvik rister oppgitt på hodet, og forsikrer overfor Bergens Tidende at kommunen ikke har forsøkt å lure Sørensen, slik han hevder.- Både rådmannen og jeg har brukt mye tid på å få i stand en minnelig ordning med ham, for dette er selvsagt en lei sak for oss.Men han er jo ikke villig til å møte meg! Vi har bare brevvekslet og snakket sammen over telefon.- Er det ingen annen utvei enn ekspropriasjon?- Vi håper i det lengste å unngå det, men det går ikke an bare å utsette og utsette. Det ville ha vært så mye enklere å finne en praktisk løsning hvis vi hadde satt oss ned sammen. Makeskifte? - Sørensen kan tenke seg å få en tilsvarende tomt i et makeskifte med kommunen?- Det kunne også være en løsning. Men han må som nevnt være villig først til å komme og snakke med meg.- Er det prisen på 300.000 kroner som egentlig er bøygen?- En råtomt til så høy pris finner du i hvert fall ikke i Meland!- Erkjenner du at kommunen har begått et feiltrinn i tomtetvisten?- Jeg kan ikke se at vi har gjort noen feil. Verken kjøper eller kommunen som selger har kjent til denne parsellen, sier Solbjørg Åmdal Sandvik.