Kommunestyret i Meland sa onsdag kveld nei til bompengefinansiering av Nordhordlandspakken.

Det melder Strilen. Etter det bt.no erfarer ble stemmetallene 14 imot og 13 for. Varaordfører Lars Barstad (V) var med å sike flertallet imot, sammen med sin partifelle i kommunestyret, fire av Aps fem representanter, en av fire fra Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønnes representant, Samlingslistas to representanter og alle fire fra Frp.

Høyre og KrF var dermed de eneste partigruppene der samtlige stemte for Nordhordlandspakken.

1,25 milliarder

Meland var det siste kommunestyret som behandlet forslaget til veipakken, etter at de andre kommunene i regionen har sagt ja til pakken. Planen har vært å bruke 1,25 milliarder kroner på en rekke veitiltak i regionen. Det innebar en bomring som skulle koste 13 kroner å passere hver vei.

— Meland Frp er ikke mot Nordhordlandspakken som samferdselspakke i Nordhordland, det vi er i mot er finansieringen. Dette er spennende, det er sjelden det kribler, sa Sigmund Larsen (Frp) til avisa Nordhordland før møtet.Larsen viste i debatten til et regnestykke som viser at innbyggerene i Meland vil betale vesentlig mer enn det blir bygd vei for i kommunen om pakken blir gjennomført.

Asbjørn Larsen (Ap) lanserte i møtet tanken om en «Meland-pakke», og argumenterte for at Meland vil få mer for pengene dersom det ble laget en veipakke kun for Meland, på samme måte som Askøy har gjort for sin kommune.

Det har vært knyttet stor spenning til onsdagens kommunestyremøte i Meland. Spørsmålet er hva et nei vil bety for planene om et opprustet veinett i regionen. Finansieringen av Nordhordlandspakken er nå helt i det blå, og trolig blir også prosjektene utsatt i lengre tid. Målet var opprinnelig at gravearbeidene skulle få oppstart sommeren 2015.

— Kan bli avviklet

Styreleder i Nordhordlandspakken, Pål Kårbø (KrF), sier at dette kan bety slutten for drømmen om veipakken.

— Det har vært sagt at alle kommuner må tilslutte seg avtalen. I prinsippet betyr dette derfor bom for Nordhordlandspakken. Men det er eierne våre, det vil si kommunene, som avgjør. Jeg vil be om et eiermøte, så får de avgjøre om selskapet avvikles eller om man gjør andre ting, sier Kårbø.

— Hvis det avvikles, betyr det at man gir opp å bygge nye veier?

— Det ansvaret får i så fall de som har stemt nei, ta på seg.

Samarbeidet sprekker

Kårbø avviser at Meland kom så dårlig ut av Nordhordlandspakken som motstanderne mener.

— Vi har til og med flyttet 100 millioner kroner inn til Meland. Hvis man ser på fakta, så har Meland 30,7 prosent av trafikken og får 25 prosent av prosjektene. I tiillegg har man nytte av prosjekter i regionsenteret Knarvik.

— Det er fortsatt en viss skjevhet?

— Det er ingen hemmelighet at Radøy har hovedprosjektet, og da vil det bli en skjevhet. Men det er en viktig vei for regionen, og dette er en regionpakke.

Kommunene i Nordhordland har lenge snakket om kommunesammenslåing, men uenigheten om Nordhordlandspakken har skapt stor frustrasjon. Dermed kan onsdagens nei får store konsekvenser også for den prosessen.

nordhordlandspakken_kart.pdf