— Meland kommune grenser til sjø på alle kanter. Mange har hytte i kommunen. Flere av disse hyttene ble før bare brukt en kort periode i året. Nå er de mer sommerboliger som blir brukt opp mot 5-6 måneder i året. Mange av dispensasjonssøknadene dreier seg derfor om oppgradering av eksisterende bygninger og bedre tilkomst til disse, sier Bauge.

Bauge forteller at når det gjelder nyetableringer er kommunen restriktiv.

— Vi har noen som prøver seg med å bygge først og søker om tillatelse først etterpå. Dette slår vi hardt ned på, i noen tilfeller får folk bøter for å ta seg til rette, sier varaordføreren.